Kam za vtákmi na Slovensku

Lokalita mesiaca

Vodná nádrž Bešeňová - Vlašky Obrázok

Vyrovnávacia vodná nádrž pod Liptovskou Marou. Zaujímavé vodné druhy vtáctva počas celého roka.

Foto týždňa

Aktuality

Voda pre močiare 10.01.2019
Nedopusťme vyschnutie Medzibodrožia! Prispejte.
Pozvánka na pracovný tábor Oravská priehrada 23.07.2018
Tábor pri Oravskej priehrade sa uskutoční...
Tábor na Orave 25.05.2018
31.5.-01.06.2018 sa uskutoční Ornitologický tábor...

Karta lokality

Hrušovská zdrž, Čunovo, Dunaj

Tlačiť

Upozornenie

Pre správnu tlač mapy je potrebné zapnúť tlač farieb a obrázkov na pozadí.

Kliknutím pokračujte v tlači

Prístupnosť lokality

Popis lokality

Trasa

Nenáročná trasa vedie po ceste, chodníku a poľnej ceste od polostrova na prehradení Dunaja cez prehradenie po poľnej ceste k hornej časti zdrže. V blízkosti je  obľúbená asfaltová trasa pre cyklistov (je možné využiť aj iné cyklotrasy v okolí).   Auto je je možné odparkovať pri plávajúcej reštaurácii Modrá čajka alebo pri bufete Obrátka. V hornej časti zdrže je pozorovacia veža.  

Biotopy

Prevažne vodné plochy Hrušovskej zdrže na Dunaji.  Počas vegetačného obdobia čiastočne aj so zárastami plávajúcich rastlín. V hornej plytšej časti sa nachádzajú uviaznuté  kmene stromov,  kde odpočíva vdoné vtáctvo. Pod prehradením prúdiaca alebo stojatá voda v závislosti od prepúšťania vody do satrého koryta Dunaja.      

Vtáctvo

Hniezdne obdobie

Charakteristické hniezdne druhy Podunajska: potápka chochlatá, potápka malá (najmä na priesakových kanáloch), kormorán veľký, volavka popolavá, beluša veľká, beluša malá,   labuť veľká, kačica divá, kačica chripľavka, chochlačka vrkočatá (aj na priesakových kanáloch), chochlačka sivá, hrdzavka potápavá. Pravidelne tu loví orliak morský,  v trstinách hniezdia kane močiarne. Na smerovníkoch hniezdia rybáre riečne, čajky smejivé, hrdzavky potápavé.  Pravidelne sa v hniezdnom období vyskytuje kalužiačik malý a rybárik riečny.      

Jesenná a jarná migrácia

Vysoká početnosť a biodiverzita vodného vtáctva. Desiatky potápok chochlatých, pár potápok červenokrkých, aj stovky kormoránov  malých. V plytších vodách lovia beluše veľké a beluš malé. Medzi tisícami chochlačiek vrkočatých a sivých možno nájsť aj chochlačky bielooké. Všetky druhy nepotápavých kačíc, stovky až tisíce husí (divá, siatinná, bieločelá). Tisíce lysiek. Nad hladinou preletujú aj stovky čajok malých, čoríkov čiernych.  Na plávajúcej vegetácii sa počas ťahu objavujú  kalužiaky sivé, kalužiaky perlavé, kalužiaky močiarne,  kalužiaky červenonohé alebo hvizdáky veľké.  Raritne tu bol pozorovaný aj pelikán kučeravý. Príklad výsledkov sčítania  vodného vtáctva v tejto lokalite v auguste 2011 nájdete v našej aplikácii AvesSymfony .

Zimovanie

Súčasť najvýznamnejšej lokality pre zimovanie vodného vtáctva na Slovensku (Hrušovská zdrž). K charakteristickým zimujúcim druhom patria: labute veľké, husi (divá, siatinné, bieločelá), chochlačky sivé, chochlačky vrkočaté,  každoročne aj chochlačky morské, hlaholky severské. Vysoká je početnosť potápačov malých, pravidelne sa vyskytujú potápače prostredné a veľké. Pozorované tu bývajú potáplice (malá a stredná). Pravidelne tu lovia orliaky morské (pozorovaných aj 5 jedincov naraz).  

Poznámky

Odkazy

Pozrite sa na ďalšie susedné lokality

Hrušovská zdrž, Čunovo, Dunaj