Kam za vtákmi na Slovensku

Lokalita mesiaca

Rieka Orava Tvrdošín Obrázok

Krátky nezamŕzajúci úsek rieky Orava priamo v meste Tvrdošín poskytuje vhodné podmienky pre zimovanie a migráciu vodného vtáctva.

Foto týždňa

Aktuality

Pozorovanie vtáctva na kŕmidlách 14.01.2022
V dňoch 25-31.1.2021 prebehne Pozorovanie vtákov na...
Tábor pri Oravskej priehrade 10.08.2020
V dňoch 20.-23.8. sa uskutoční tábor pri Oravskej...
Letný tábor na Sennom 20.07.2020
Letný tábor na Sennom 30.7.-2.8.2020

Ďalšia exkurzia pre verejnosť

Minulý týždeň 28.10. sa uskutočnila autobusová exkurzia najmä pre žiakov základných škôl z Humenného a Strážskeho do Chráneného vtáčieho územia Senianske rybníky. Zúčastnilo sa jej 45 vybraných žiakov so záujmom o poznávanie a ochranu prírody a ich pedagogický dozor. Na mmnožstvo otázok detí odpovedali  profesionálni aj amatérski ornitologóvia zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko, ktorí exkurziu organizovali.

V prvej časti exkurzie sa účastníci prešli náučným chodníkom "Vtáčím rajom" v Iňačovciach. Tu mali možnosť všetci prítomní pozorovať viaceré druhy vtáctva  ako sú beluše veľké, kormorány veľké,  labute veľké, potápky chochlaté, husi divé, myšiaky hôrne. Prítomných prekvapili aj zaujímavé hniezda kúdelničiek lužných, ktoré vyseli na konárikoch vŕb. Z novej pozorovacej veže bola možnosť vidieť loviaceho orliaka morského v Národnej prírodnej rezervácii.  Pod mostom spoznali aj dospelí účastníci stopy a trus vydry, ktorá je vzácnym a plachým živočíchom. 

V druhej časti exkurzie sa účastníci autobusom previezli  do zrekonštruovaného Avescentra v obci Senné, kde si všetci účastníci pozreli novučičký film o ochrane CHVÚ Seniaske rybníky a Medzibodrožie, oboznámili sa s búdkami a  prikrmovaním vtáctva. Najväčší záujem však vyvolala ukážka odchytu a krúžkovania vtáctva, kde žiaci ale aj dospelí mali jedinečnú možnosť   pozrieť sa na sýkorky veľké a belasé naozaj zblízka a dozvedieť sa  o tejto metóde poznávania vtáctva. Najväčším potešením všetkých prítomných (aj ornitológov) však bolo vypustenie vtáčat späť do prírody. 

Dúfame,  že sa exkurzia páčila, prispela k vedomostiam žiakov a verejnosti  o tomto zaujímavom území a snáď sa tu vrátia aj so svojimi rodičmi alebo známymi. 

Exkurzia bola zabezpečená vďaka projektu:   "Rozvoj ekoturizmu prostredníctvom poznávania vtáctva",  ktorý  bol podporený nadáciou NPOA a je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Náučný chodník s pozorovacími vežami bol vybudovaný najmä vďaka projektu: "Ochrana  Ochrana chránených vtáčích území Senné a Medzibodrožie na Slovensku",  ktorý podporila Európska únia v rámci programu Life Nature.