Kam za vtákmi na Slovensku

Lokalita mesiaca

Rieka Orava Tvrdošín Obrázok

Krátky nezamŕzajúci úsek rieky Orava priamo v meste Tvrdošín poskytuje vhodné podmienky pre zimovanie a migráciu vodného vtáctva.

Foto týždňa

Aktuality

Pozorovanie vtáctva na kŕmidlách 14.01.2022
V dňoch 25-31.1.2021 prebehne Pozorovanie vtákov na...
Tábor pri Oravskej priehrade 10.08.2020
V dňoch 20.-23.8. sa uskutoční tábor pri Oravskej...
Letný tábor na Sennom 20.07.2020
Letný tábor na Sennom 30.7.-2.8.2020

Turistická infraštruktúra v CHVÚ Senianske rybníky

Najmä vďaka projektu Life NATURE "Ochrana chránených vtáčích území Senné a Medzibodrožie na Slovensku"  vznikol pri Michalovciach komplex  infraštruktúry pre turistov, milovníkov prírody a obzvlášť pre pozorovateľov vtáctva, ktorý je na Slovensku v tomto rozsahu ojedinelý. 

V okolí Iňačoviec, Senného a Blatnej Polianky nájdete takmer 20 km náučného chodníka,  ktorý sprístupňuje vlhké lúky, mokraďné zákutia alebo  prírodnú rezerváciu,  bez zbytočného vyrušovania vtáctva. Časť trasy  je použiteľná aj pre terénne  bycikle, niektoré mokrade a kanály bolo nutné premostiť drevenými lavičkami.  

Na trase alebo v okolitých obciach si môžete oddýchnuť alebo sa skyrť pred silným slnkom alebo dažďom v 6 prístreškoch s lavičkami. Takmer 2 desiatky farebných náčných tabúľ poskytuje informácie nielen o prírodných hodnotách tohto územia,  ale aj o histórii okolitých obcí a využívania okolitej krajiny. 

Čerešničkou na torte sú 4 pozorovacie veže,  z ktorých je jedinečný pohľad zvrchu na mokrade, rybníky, okolité lúky a samozrejme  vtáctvo.

Informácie dopĺňajú brožúrky o území a leták s mapkou,  ktoré môžete dostať v Avescentre v Sennom pri začiatku chodníka alebo v našej kancelárii v Michalovciach (kontaknú adresu nájdete na projektovej stránke   www.life-senne.sk).

Na projekt finančne prispela rovnou polovicou Európska únia  v rámci programu Life NATURE a realizovali ho  ŠOP SR, SOS/BirdLife Slovensko s miestnymi obcami, múzeom a poľovným združením.