Kam za vtákmi na Slovensku

Lokalita mesiaca

Záliv pri Bobrovci, Oravská priehrada Obrázok

Jedna zo zaujímavých častí Oravskej priehrady počas celého roka. Vodná plocha so zálivom a brehový porast. Trasa je nenáročná a vedie panelovou cestou.

Foto týždňa

Aktuality

Čečetky 26.11.2017
Túto jeseň čečetky prileteli na Slovensko vo...
Európske dni vtáctva 27.09.2017
Eurobirdwatch 30.09. -01.10.2017.
Ornitologická konferencia ZVolen 2017 04.09.2017
Ornitologická konferencia sa uskutoční 8.09.2017 vo...

Turistická infraštruktúra v CHVÚ Senianske rybníky

Najmä vďaka projektu Life NATURE "Ochrana chránených vtáčích území Senné a Medzibodrožie na Slovensku"  vznikol pri Michalovciach komplex  infraštruktúry pre turistov, milovníkov prírody a obzvlášť pre pozorovateľov vtáctva, ktorý je na Slovensku v tomto rozsahu ojedinelý. 

V okolí Iňačoviec, Senného a Blatnej Polianky nájdete takmer 20 km náučného chodníka,  ktorý sprístupňuje vlhké lúky, mokraďné zákutia alebo  prírodnú rezerváciu,  bez zbytočného vyrušovania vtáctva. Časť trasy  je použiteľná aj pre terénne  bycikle, niektoré mokrade a kanály bolo nutné premostiť drevenými lavičkami.  

Na trase alebo v okolitých obciach si môžete oddýchnuť alebo sa skyrť pred silným slnkom alebo dažďom v 6 prístreškoch s lavičkami. Takmer 2 desiatky farebných náčných tabúľ poskytuje informácie nielen o prírodných hodnotách tohto územia,  ale aj o histórii okolitých obcí a využívania okolitej krajiny. 

Čerešničkou na torte sú 4 pozorovacie veže,  z ktorých je jedinečný pohľad zvrchu na mokrade, rybníky, okolité lúky a samozrejme  vtáctvo.

Informácie dopĺňajú brožúrky o území a leták s mapkou,  ktoré môžete dostať v Avescentre v Sennom pri začiatku chodníka alebo v našej kancelárii v Michalovciach (kontaknú adresu nájdete na projektovej stránke   www.life-senne.sk).

Na projekt finančne prispela rovnou polovicou Európska únia  v rámci programu Life NATURE a realizovali ho  ŠOP SR, SOS/BirdLife Slovensko s miestnymi obcami, múzeom a poľovným združením.