Kam za vtákmi na Slovensku

Lokalita mesiaca

Záliv pri Bobrovci, Oravská priehrada Obrázok

Jedna zo zaujímavých častí Oravskej priehrady počas celého roka. Vodná plocha so zálivom a brehový porast. Trasa je nenáročná a vedie panelovou cestou.

Foto týždňa

Aktuality

Tábor na Orave 25.05.2018
31.5.-01.06.2018 sa uskutoční Ornitologický tábor...
Vítanie žeriavov na Sennom 21.03.2018
Akcia pre verejnosť v Sennom sa uskutoční 24.3.2018.
Podporte ochranu vtáctva 2% 15.03.2018
Podporte ochranu vtáctva venovaním 2-3% z vašich daní.

O projekte

Projekt:  Rozvoj ekoturizmu prostredníctvom poznávania vtáctva

Hlavným zámerom projektu je naštartovanie rozvoja ekoturizmu prostredníctvom pozorovania vtáctva (birdwatching) v prihraničných regiónoch Slovenska a Ukrajiny, ktoré majú výnimočný prírodný potenciál.

Pozorovatelia na lávke

Projekt sa zameriava na zvyšovanie povedomia miestnych obyvateľov o prírodných hodnotách v ich okolí, na ich zapojenia sa do ochrany a monitoringu prírody, čo prispeje k zachovaniu prírodných hodnôt. Snažíme sa o zvýšenie vedomostí a kvalifikácie potenciálnych sprievodcov a zároveň podporujeme aktivity na oslovenie potenciálnych turistov zo Slovenska a zo zahraničia, vrátane spolupráce so subjektami pôsobiacimi v cestovnom ruchu. Na oslovenie týchto cieľových skupín a dosiahnutie cieľov bude vydaných viacero publikácií pre verejnosť, vytvorenie webstránky, kde budú pre turistov dostupné informácie o vybraných lokalitách a na zlepšenie kapacít žiadateľa a partnera v rozvoji cestovného ruchu a poznávania vtáctva.

Dúfame, že prostredníctvom rozvoja tejto formy turistiky, aspoň malým kúskom pomôžeme zlepšiť podmienky pre život miestnych ľudí pri zachovaní naozaj jedinečných prírodných hodnôt územia.

 

 

 

Doba trvania projektu: od 1.4.2010 do 30.11.2010.

 
Partneri projektu: 
 
 

Slovenská ornitologická spoločnosť /BirdLife Slovensko

Mlynské nivy 41, 821 09 Bratislava

tel.:02/55422185  fax.: 02/55422186 mob.: 0905256184

e-mail: vtaky@vtaky.sk

WWW: www.vtaky.sk

 

Українське товариство охорони птахів

а/с 33, м. Київ, 01103

tel./fax: (+38044) 284-7131
е-mail: uspb@birdlife.org.ua

WWW: www.birdlife.org.ua

 

 Projekt bol podporený nadáciou NPOA a je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.