Kam za vtákmi na Slovensku

Lokalita mesiaca

Vodná nádrž Bešeňová - Vlašky Obrázok

Vyrovnávacia vodná nádrž pod Liptovskou Marou. Zaujímavé vodné druhy vtáctva počas celého roka.

Foto týždňa

Aktuality

Voda pre močiare 10.01.2019
Nedopusťme vyschnutie Medzibodrožia! Prispejte.
Pozvánka na pracovný tábor Oravská priehrada 23.07.2018
Tábor pri Oravskej priehrade sa uskutoční...
Tábor na Orave 25.05.2018
31.5.-01.06.2018 sa uskutoční Ornitologický tábor...

O projekte

Projekt:  Rozvoj ekoturizmu prostredníctvom poznávania vtáctva

Hlavným zámerom projektu je naštartovanie rozvoja ekoturizmu prostredníctvom pozorovania vtáctva (birdwatching) v prihraničných regiónoch Slovenska a Ukrajiny, ktoré majú výnimočný prírodný potenciál.

Pozorovatelia na lávke

Projekt sa zameriava na zvyšovanie povedomia miestnych obyvateľov o prírodných hodnotách v ich okolí, na ich zapojenia sa do ochrany a monitoringu prírody, čo prispeje k zachovaniu prírodných hodnôt. Snažíme sa o zvýšenie vedomostí a kvalifikácie potenciálnych sprievodcov a zároveň podporujeme aktivity na oslovenie potenciálnych turistov zo Slovenska a zo zahraničia, vrátane spolupráce so subjektami pôsobiacimi v cestovnom ruchu. Na oslovenie týchto cieľových skupín a dosiahnutie cieľov bude vydaných viacero publikácií pre verejnosť, vytvorenie webstránky, kde budú pre turistov dostupné informácie o vybraných lokalitách a na zlepšenie kapacít žiadateľa a partnera v rozvoji cestovného ruchu a poznávania vtáctva.

Dúfame, že prostredníctvom rozvoja tejto formy turistiky, aspoň malým kúskom pomôžeme zlepšiť podmienky pre život miestnych ľudí pri zachovaní naozaj jedinečných prírodných hodnôt územia.

 

 

 

Doba trvania projektu: od 1.4.2010 do 30.11.2010.

 
Partneri projektu: 
 
 

Slovenská ornitologická spoločnosť /BirdLife Slovensko

Mlynské nivy 41, 821 09 Bratislava

tel.:02/55422185  fax.: 02/55422186 mob.: 0905256184

e-mail: vtaky@vtaky.sk

WWW: www.vtaky.sk

 

Українське товариство охорони птахів

а/с 33, м. Київ, 01103

tel./fax: (+38044) 284-7131
е-mail: uspb@birdlife.org.ua

WWW: www.birdlife.org.ua

 

 Projekt bol podporený nadáciou NPOA a je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.