Kam za vtákmi na Slovensku

Lokalita mesiaca

Nad mostom, Or.priehrada Obrázok

Prímestská časť Oravskej priehrady nad mostom v Námestove pri ústí Bielej Oravy s výskytom vodných druhov vtáctva.

Foto týždňa

Aktuality

Pozvánka na pracovný tábor Oravská priehrada 23.07.2018
Tábor pri Oravskej priehrade sa uskutoční...
Tábor na Orave 25.05.2018
31.5.-01.06.2018 sa uskutoční Ornitologický tábor...
Vítanie žeriavov na Sennom 21.03.2018
Akcia pre verejnosť v Sennom sa uskutoční 24.3.2018.

Karta lokality

Rieka Orava Tvrdošín

Tlačiť

Upozornenie

Pre správnu tlač mapy je potrebné zapnúť tlač farieb a obrázkov na pozadí.

Kliknutím pokračujte v tlači

Lokalizácia:
Tvrdošín, okres Tvrdošín
Stupeň ochrany: 1, 4
Vtáčie územia:
Názov vtáčieho územia:

nie je

Biotop: Mokraď, Poľnohospodárska krajina, Sídla
Prístupnosť lokality

Popis lokality

Trasa

Nenáročná trasa vedie po brehu rieky prípadne aj po moste pre peších cez rieku Orava.  Krátky úsek cca 800m poskytuje dobré podmienky pre pozorovanie aj fotenie vodného vtáctva. Vhodné aj pre rodiny s deťmi s možnosťou prikrmovania labutí, kačíc.

Biotopy

Vodný tok rieky Orava - značne upravený, bez brehových porastov. Od múru vyrovnávacej vodnej nádrže Tvrdošín pod vtok riečky Oravica.

Vtáctvo

Hniezdne obdobie

Bežné druhy vodného vtáctva - kačica divá, lyska čierna volavka popolavá. V krovinách a na stromoch spievajú červenáky karmínové.

Jesenná a jarná migrácia

V závislosti od počasia sa začínajú zhromažďovať  labute veľké,  kačice divé a iné druhy vodného vtáctva.

Zimovanie

Najzaujímavejšia sezóna. Najmä počas silných mrazov,  keď ostatné vodné plochy (Oravská priehrada) zamrznú,  zimujú tu stovky kačíc divých, desiatky labutí veľkých, zväčša hneď pod múrom potápky malé, lysky čierne. Potápače veľké a hlaholky severské preferujú dolnú časť úseku.  Posledné roky tu zimovali medzi labuťami aj husy divé, čo je na Slovensku ojedinelé a kŕdle vodného vtáctva zlákali na zimovanie aj labuť spevavú.  Pri ústí riečky Oravica do hlavného toku pravidelne zimuje vodnár potočný.  

Poznámky

Úsek je súčasťou Chráneného areálu rieka Orava   a rovnomenného Územia európskeho významu rieka Orava   .

Na rieke býva zaznamenaná vydra riečna.

Odkazy

Pozrite sa na ďalšie susedné lokality

Rieka Orava Tvrdošín Kolónia volaviek, Or. priehrada