Kam za vtákmi na Slovensku

Lokalita mesiaca

Vodná nádrž Bešeňová - Vlašky Obrázok

Vyrovnávacia vodná nádrž pod Liptovskou Marou. Zaujímavé vodné druhy vtáctva počas celého roka.

Foto týždňa

Aktuality

Voda pre močiare 10.01.2019
Nedopusťme vyschnutie Medzibodrožia! Prispejte.
Pozvánka na pracovný tábor Oravská priehrada 23.07.2018
Tábor pri Oravskej priehrade sa uskutoční...
Tábor na Orave 25.05.2018
31.5.-01.06.2018 sa uskutoční Ornitologický tábor...

Seminár Rozvoj ekoturizmu prostredníctvom pozorovania vtáctva

Slovenská ornitologická spoločnosť /BirdLife Slovensko

Mlynské nivy 41, 821 09 Bratislava, www.vtaky.sk

 

 

Pozvánka na  seminár

 

Rozvoj ekoturizmu prostredníctvom pozorovania vtáctva

 

Týmto Vás pozývame na pracovný seminár, ktorý sa uskutoční

 

18.11.2010 (štvrtok) o 1000 hod.

 

v budove Mestského kultúrneho strediska mesta Michalovce (Malá sála 1. Poschodie)

Nám. Osloboditeľov 25, Michalovce

 

Cieľom seminára je upozorniť subjekty cestovného ruchu na možnosti, ktoré poskytuje prírodné bohatstvo východného Slovenska a prispieť tak k rozvoju cestovného ruchu (najmä tzv. birdwatchingu) v tomto regióne.   

 

Program seminára:

 

                                9:50  -  Registrácia 

                  10:00 - 10:30  -  Privítanie, úvod

                  10:30 - 11:10  -  Predstavenie prírodných hodnôt východného Slovenska             a podmienok ich ochrany

                  11:10 - 11:50  -  Možnosti rozvoja „vtáčej“ turistiky v regióne východného Slovenska (súčasné možnosti, praktické príklady, možnosť budúceho rozvoja)        

                  12:15 – 12:45  -  diskusia, záver seminára 

 

         Účastníci seminára obdržia materiály pre rozvoj ekoturizmu s možnosťou dohodnutia ďalšej spolupráce formou poskytnutia sprievodcovských služieb alebo prezentácií  pre klientov.  

                                                      

Bližšie informácie: 

M. Demko: demko@vtaky.sk, mob. 0905 / 476 779 , www.birdwatching.sk

A. Chudý: chudy@vtaky.sk, mob.0904 /  256 888

 

Vstup na seminár je voľný, záujemcovia sa môžu nahlásiť na vyššie uvedených adresách. 

 

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

 

Aktivita sa realizuje v rámci projektu“ Rozvoj ekoturizmu prostredníctvom poznávania vtáctva„ podporeného nadáciou NPOA.


Tento projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Stiahnuť pozvánku