Kam za vtákmi na Slovensku

Lokalita mesiaca

Rieka Orava Tvrdošín Obrázok

Krátky nezamŕzajúci úsek rieky Orava priamo v meste Tvrdošín poskytuje vhodné podmienky pre zimovanie a migráciu vodného vtáctva.

Foto týždňa

Aktuality

Pozorovanie vtáctva na kŕmidlách 14.01.2022
V dňoch 25-31.1.2021 prebehne Pozorovanie vtákov na...
Tábor pri Oravskej priehrade 10.08.2020
V dňoch 20.-23.8. sa uskutoční tábor pri Oravskej...
Letný tábor na Sennom 20.07.2020
Letný tábor na Sennom 30.7.-2.8.2020

Seminár Rozvoj ekoturizmu prostredníctvom pozorovania vtáctva

Slovenská ornitologická spoločnosť /BirdLife Slovensko

Mlynské nivy 41, 821 09 Bratislava, www.vtaky.sk

 

 

Pozvánka na  seminár

 

Rozvoj ekoturizmu prostredníctvom pozorovania vtáctva

 

Týmto Vás pozývame na pracovný seminár, ktorý sa uskutoční

 

18.11.2010 (štvrtok) o 1000 hod.

 

v budove Mestského kultúrneho strediska mesta Michalovce (Malá sála 1. Poschodie)

Nám. Osloboditeľov 25, Michalovce

 

Cieľom seminára je upozorniť subjekty cestovného ruchu na možnosti, ktoré poskytuje prírodné bohatstvo východného Slovenska a prispieť tak k rozvoju cestovného ruchu (najmä tzv. birdwatchingu) v tomto regióne.   

 

Program seminára:

 

                                9:50  -  Registrácia 

                  10:00 - 10:30  -  Privítanie, úvod

                  10:30 - 11:10  -  Predstavenie prírodných hodnôt východného Slovenska             a podmienok ich ochrany

                  11:10 - 11:50  -  Možnosti rozvoja „vtáčej“ turistiky v regióne východného Slovenska (súčasné možnosti, praktické príklady, možnosť budúceho rozvoja)        

                  12:15 – 12:45  -  diskusia, záver seminára 

 

         Účastníci seminára obdržia materiály pre rozvoj ekoturizmu s možnosťou dohodnutia ďalšej spolupráce formou poskytnutia sprievodcovských služieb alebo prezentácií  pre klientov.  

                                                      

Bližšie informácie: 

M. Demko: demko@vtaky.sk, mob. 0905 / 476 779 , www.birdwatching.sk

A. Chudý: chudy@vtaky.sk, mob.0904 /  256 888

 

Vstup na seminár je voľný, záujemcovia sa môžu nahlásiť na vyššie uvedených adresách. 

 

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

 

Aktivita sa realizuje v rámci projektu“ Rozvoj ekoturizmu prostredníctvom poznávania vtáctva„ podporeného nadáciou NPOA.


Tento projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Stiahnuť pozvánku