Kam za vtákmi na Slovensku

Lokalita mesiaca

Rieka Orava Tvrdošín Obrázok

Krátky nezamŕzajúci úsek rieky Orava priamo v meste Tvrdošín poskytuje vhodné podmienky pre zimovanie a migráciu vodného vtáctva.

Foto týždňa

Aktuality

Pozorovanie vtáctva na kŕmidlách 14.01.2022
V dňoch 25-31.1.2021 prebehne Pozorovanie vtákov na...
Tábor pri Oravskej priehrade 10.08.2020
V dňoch 20.-23.8. sa uskutoční tábor pri Oravskej...
Letný tábor na Sennom 20.07.2020
Letný tábor na Sennom 30.7.-2.8.2020

Hlas pre prírodu.


 

 

Na úrovni  EÚ máme legislatívu, ktorá nám dáva možnosť efektívne chrániť našu prírodu – Smernicu o vtákoch a Smernicu o biotopoch. Európska komisia, žiaľ zvažuje ich oslabenie. Obraciame sa preto na Vás s výzvou o podporu  celoeurópskej petície, ktorej cieľom je zachovať existujúce Smernice a tým zabrániť snahám o oslabenie legislatívy v oblasti ochrany prírody.

 

Od týchto Smerníc do značnej miery závisia aj naše právne predpisy, takže ich oslabenie by viedlo k negatívnym zmenám slovenských zákonov a k priamemu ohrozeniu viacerých chránených území, biotopov a druhov na Slovensku. Tým by došlo k zmareniu viacerých úspechov z minulosti, ku ktorým sme sa spoločne pričinili ( napr.lepšie znenie zákona o ochrane prírody, zákona o poľovníctve, vyhlášok chránených vtáčích území v Malej Fatre a Tatrách, zastavenie výstavby golfového ihriska na poslednom hniezdisku dropa na Slovensku a iné).

 

Túto výzvu dostávate preto, lebo patríte k tým, ktorí sa v minulosti zasadili za lepšiu ochranu prírody a priali ste si byť informovaní o podobných výzvach.

 

Preto prosím, podporte túto petíciu svojim hlasom na linku:

http://vtaky.sk/stranka/281-Hlas-pre-prirodu.html

 

Vyplnením a odoslaním formulára (kliknutím na „Dávam hlas prírode“) sa stotožníte s našimi odpoveďami, ktoré nájdete pod linkom „naše odpovede“ a tie budú automaticky zaslané Európskej komisii v rámci konzultácie k Smerniciam.

 

Ak chcete EK poslať iné (napríklad detailnejšie) odpovede, tiež na uvedenej stránke nájdete návod ako tak urobiť, prípadne sa na nás obráťte a poradíme Vám. 

 

Vážnosť tejto situácie a dôsledkov pre ochranu prírody vyjadruje aj fakt, že štyri najväčšie ochranárske siete MVO v EÚ BirdLife Europe, EEB, Priatelia Zeme a WWF, spolu s viac ako 100 národnými organizáciami spojili svoje sily a spoločne bojujú za zachovanie existujúcej legislatívy. Na vyššie uvedenom linku nájdete aj logá Slovenských organizácií, ktoré doposiaľ výzvu podporili. Tento zoznam je otvorený ďalším ochranárskym organizáciám, stačí poslať logo na adresu Nemcova@vtaky.sk.

 

V priebehu 14 dní petíciu podporilo viac ako 160 000 tisíc ľudí z celej EU. Potrebujeme však oveľa, oveľa silnejší hlas, aby naši aj Európski politici dostali veľmi jasný signál, že nám na ochrane prírody záleží a nedovolíme, aby oslabovali pravidlá, ktoré nám umožňujú prírodu chrániť.

 

Rovnako Vás prosíme o šírenie tejto petície prostredníctvom emailov, webstránok, sociálnych sietí.

 

Vopred ďakujeme za Vašu podporu a šírenie.

 

s pozdravom

Tatiana Nemcová

SOS/BirdLife Slovensko

 

PS.: Video, ktoré je odkazom iniciátorom tohto oslabenia legislatívy je

tu: https://www.youtube.com/watch?v=d-VN0HXIUjk

 

Priebeh kampane môžete sledovať aj na Twittri SOS/BirdLife Slovensko: https://twitter.com/vtaky