Kam za vtákmi na Slovensku

Lokalita mesiaca

Záliv pri Bobrovci, Oravská priehrada Obrázok

Jedna zo zaujímavých častí Oravskej priehrady počas celého roka. Vodná plocha so zálivom a brehový porast. Trasa je nenáročná a vedie panelovou cestou.

Foto týždňa

Aktuality

Čečetky 26.11.2017
Túto jeseň čečetky prileteli na Slovensko vo...
Európske dni vtáctva 27.09.2017
Eurobirdwatch 30.09. -01.10.2017.
Ornitologická konferencia ZVolen 2017 04.09.2017
Ornitologická konferencia sa uskutoční 8.09.2017 vo...

Nový vtáčí druh pre Slovensko objavený na východnom Slovensku

Ornitológovia na východnom Slovensku potvrdili uplynulý víkend nový vtáčí druh pre Slovensko. V poradí 350. druhom, ktorý sa na Slovensku vyskytol je zaujímavý druh spevavca - vrchárka čiernohrdlá (Prunella atrogularis). Výskyt tohoto vtáčieho druhu sa potvrdil počas niekoľko týždňov trvajúceho sledovania jesennej migrácie na ornitologickom stacionári pri Drienovci v okrese Košice okolie.

 

 

Vrchárka čiernohrdlá je vzácnym zatúlancom v Európe. Hniezdny areál rozšírenia je v Ázii a v európskej časti Ruska, kde obýva ihličnaté a opadavé lesy v horských údoliach, či na svahoch s vyššími nadmorskými výškami. Európska populácia hniezdiaca v Rusku predstavuje len 1500 až 2000 párov. Odhad početnosti celosvetovej populácie je 20 až 150 tisíc jedincov. Patrí medzi sťahovavé druhy, zimuje v Indii.

„Vrchárka čiernohrdlá bola odchytená počas 84 dní trvajúceho, nepretržitého sledovania vtáčej migrácie na ornitologickom stacionári Drienovec. Jedinec sa chytil na konci 11. týždňa, dňa 30.10. v dopoludňajších hodinách po rozplynutí rannej hmly. Tento údaj je pre nás veľkou odmenou za náročnú prácu v teréne. Je potešením, že vďaka krúžkovaniu a systematickej práci ornitológov, sa podarilo potvrdiť výskyt tohoto, pre Slovensko nového vtáčieho druhu.“, informuje Miroslav Fulín z ornitologického stacionára Drienovec.

 

 

 

 Systematický výskum a monitoring vtáctva metódou odchytu a krúžkovania prináša cenné údaje nielen o zázname vzácnych druhov vtákov, ale najmä o výskyte a početnosti bežných druhov vtáctva. Vďaka získavaniu údajov z terénu podľa presne vypracovanej metodiky, je možné v dlhodobom horizonte sledovať zmeny vo vtáčích populáciách a reakcie rôznych vtáčích druhov na klimatické či ďalšie prebiehajúce zmeny v krajine. Aj vďaka entuziastickej práci ornitológov na Drienovskej mokradi, získavame cenné údaje o stave vtáctva a vtáčích populácií na Slovensku a aj v Európskom meradle.

Ďalšie informácie: www.vtaky.sk

Autor fotografie: Štefan Matis