Kam za vtákmi na Slovensku

Lokalita mesiaca

Pohola Ižkovce Obrázok

Močiar a polia okolo náučného chodníka Ižkovce - Beša.

Foto týždňa

Aktuality

Chochlačka bielooká na Pohole 04.04.2017
Na močiari Pohola pri obci Ižkovce v Medzibodroží...
Prvé bučanie v Medzibodroží 23.03.2017
V marci sa začali ozývať prvé bučiaky v Medzibodroží.
Tábor na Dunaji 24.08.2016
XIII. Pracovný ornitologický tábor Vtáčí ostrov na...

Nový vtáčí druh pre Slovensko objavený na východnom Slovensku

Ornitológovia na východnom Slovensku potvrdili uplynulý víkend nový vtáčí druh pre Slovensko. V poradí 350. druhom, ktorý sa na Slovensku vyskytol je zaujímavý druh spevavca - vrchárka čiernohrdlá (Prunella atrogularis). Výskyt tohoto vtáčieho druhu sa potvrdil počas niekoľko týždňov trvajúceho sledovania jesennej migrácie na ornitologickom stacionári pri Drienovci v okrese Košice okolie.

 

 

Vrchárka čiernohrdlá je vzácnym zatúlancom v Európe. Hniezdny areál rozšírenia je v Ázii a v európskej časti Ruska, kde obýva ihličnaté a opadavé lesy v horských údoliach, či na svahoch s vyššími nadmorskými výškami. Európska populácia hniezdiaca v Rusku predstavuje len 1500 až 2000 párov. Odhad početnosti celosvetovej populácie je 20 až 150 tisíc jedincov. Patrí medzi sťahovavé druhy, zimuje v Indii.

„Vrchárka čiernohrdlá bola odchytená počas 84 dní trvajúceho, nepretržitého sledovania vtáčej migrácie na ornitologickom stacionári Drienovec. Jedinec sa chytil na konci 11. týždňa, dňa 30.10. v dopoludňajších hodinách po rozplynutí rannej hmly. Tento údaj je pre nás veľkou odmenou za náročnú prácu v teréne. Je potešením, že vďaka krúžkovaniu a systematickej práci ornitológov, sa podarilo potvrdiť výskyt tohoto, pre Slovensko nového vtáčieho druhu.“, informuje Miroslav Fulín z ornitologického stacionára Drienovec.

 

 

 

 Systematický výskum a monitoring vtáctva metódou odchytu a krúžkovania prináša cenné údaje nielen o zázname vzácnych druhov vtákov, ale najmä o výskyte a početnosti bežných druhov vtáctva. Vďaka získavaniu údajov z terénu podľa presne vypracovanej metodiky, je možné v dlhodobom horizonte sledovať zmeny vo vtáčích populáciách a reakcie rôznych vtáčích druhov na klimatické či ďalšie prebiehajúce zmeny v krajine. Aj vďaka entuziastickej práci ornitológov na Drienovskej mokradi, získavame cenné údaje o stave vtáctva a vtáčích populácií na Slovensku a aj v Európskom meradle.

Ďalšie informácie: www.vtaky.sk

Autor fotografie: Štefan Matis