Kam za vtákmi na Slovensku

Lokalita mesiaca

Rieka Orava Tvrdošín Obrázok

Krátky nezamŕzajúci úsek rieky Orava priamo v meste Tvrdošín poskytuje vhodné podmienky pre zimovanie a migráciu vodného vtáctva.

Foto týždňa

Aktuality

Pozorovanie vtáctva na kŕmidlách 14.01.2022
V dňoch 25-31.1.2021 prebehne Pozorovanie vtákov na...
Tábor pri Oravskej priehrade 10.08.2020
V dňoch 20.-23.8. sa uskutoční tábor pri Oravskej...
Letný tábor na Sennom 20.07.2020
Letný tábor na Sennom 30.7.-2.8.2020

Nový vtáčí druh pre Slovensko objavený na východnom Slovensku

Ornitológovia na východnom Slovensku potvrdili uplynulý víkend nový vtáčí druh pre Slovensko. V poradí 350. druhom, ktorý sa na Slovensku vyskytol je zaujímavý druh spevavca - vrchárka čiernohrdlá (Prunella atrogularis). Výskyt tohoto vtáčieho druhu sa potvrdil počas niekoľko týždňov trvajúceho sledovania jesennej migrácie na ornitologickom stacionári pri Drienovci v okrese Košice okolie.

 

 

Vrchárka čiernohrdlá je vzácnym zatúlancom v Európe. Hniezdny areál rozšírenia je v Ázii a v európskej časti Ruska, kde obýva ihličnaté a opadavé lesy v horských údoliach, či na svahoch s vyššími nadmorskými výškami. Európska populácia hniezdiaca v Rusku predstavuje len 1500 až 2000 párov. Odhad početnosti celosvetovej populácie je 20 až 150 tisíc jedincov. Patrí medzi sťahovavé druhy, zimuje v Indii.

„Vrchárka čiernohrdlá bola odchytená počas 84 dní trvajúceho, nepretržitého sledovania vtáčej migrácie na ornitologickom stacionári Drienovec. Jedinec sa chytil na konci 11. týždňa, dňa 30.10. v dopoludňajších hodinách po rozplynutí rannej hmly. Tento údaj je pre nás veľkou odmenou za náročnú prácu v teréne. Je potešením, že vďaka krúžkovaniu a systematickej práci ornitológov, sa podarilo potvrdiť výskyt tohoto, pre Slovensko nového vtáčieho druhu.“, informuje Miroslav Fulín z ornitologického stacionára Drienovec.

 

 

 

 Systematický výskum a monitoring vtáctva metódou odchytu a krúžkovania prináša cenné údaje nielen o zázname vzácnych druhov vtákov, ale najmä o výskyte a početnosti bežných druhov vtáctva. Vďaka získavaniu údajov z terénu podľa presne vypracovanej metodiky, je možné v dlhodobom horizonte sledovať zmeny vo vtáčích populáciách a reakcie rôznych vtáčích druhov na klimatické či ďalšie prebiehajúce zmeny v krajine. Aj vďaka entuziastickej práci ornitológov na Drienovskej mokradi, získavame cenné údaje o stave vtáctva a vtáčích populácií na Slovensku a aj v Európskom meradle.

Ďalšie informácie: www.vtaky.sk

Autor fotografie: Štefan Matis