Kam za vtákmi na Slovensku

Lokalita mesiaca

Nad mostom, Or.priehrada Obrázok

Prímestská časť Oravskej priehrady nad mostom v Námestove pri ústí Bielej Oravy s výskytom vodných druhov vtáctva.

Foto týždňa

Aktuality

Pozvánka na pracovný tábor Oravská priehrada 23.07.2018
Tábor pri Oravskej priehrade sa uskutoční...
Tábor na Orave 25.05.2018
31.5.-01.06.2018 sa uskutoční Ornitologický tábor...
Vítanie žeriavov na Sennom 21.03.2018
Akcia pre verejnosť v Sennom sa uskutoční 24.3.2018.

Tábor na Orave

Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
ŠOP SR, Správa Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava
Ornitologický klub pri Oravskom múzeu


Vás pozývajú na


ORAVSKÝ ORNITOLOGICKÝ TÁBOR


Dátum: 31.5. - 03. 6. 2018


Miesto konania: Ústie nad Priehradou (informačné centrum ŠOPSR)

 

Cieľom podujatia je mapovanie vtáctva v CHVÚ Horná Orava s dôrazom na druhy rybárik riečny, bocian
čierny, kalužiak červenonohý, rybár riečny a chriašť bodkovaný. Program bude upresnený na mieste v závislosti od
aktuálneho stavu počasia a iných okolností.

Bližšie informácie nájdete tu.