Kam za vtákmi na Slovensku

Lokalita mesiaca

Vodná nádrž Bešeňová - Vlašky Obrázok

Vyrovnávacia vodná nádrž pod Liptovskou Marou. Zaujímavé vodné druhy vtáctva počas celého roka.

Foto týždňa

Aktuality

Voda pre močiare 10.01.2019
Nedopusťme vyschnutie Medzibodrožia! Prispejte.
Pozvánka na pracovný tábor Oravská priehrada 23.07.2018
Tábor pri Oravskej priehrade sa uskutoční...
Tábor na Orave 25.05.2018
31.5.-01.06.2018 sa uskutoční Ornitologický tábor...

2. svetová birdwatcherská konferencia, Gujarat, India

V dňoch 19.-22.01.2012 sa uskutočnila v indickom štáte Gujarat 2. Svetová Birdwatcherská konferencia,  na ktorej boli prítomní aj účastníci zo Slovenska.

 

Po skúsenostiach z Prvej svetovej birdwatcherskej konferencie v  2010 usporiadali v Indickom štáte Gujarat 2. svetovú birdwatcherskú konferenciu  . Zúčastnilo sa jej okolo 350 delegátov,  z toho približne 95 zahraničných účastníkov  z 38 krajín, vrátane šiestich osôb zo Slovenska.    

 

Hlavným cielom konferencie bolo spropagovať prírodné hodnoty indického štátu Gujarat a pritiahnuť tak pozorovateľov vtáctva z celého sveta. A tomuto bol prispôsobený aj program celého stretnutia. Po oficiálnom otvorení sprevádzanom príhovormi organizátorov a zástupcov Gujartskej vlády a po prvom večeri plnom tradičnej hudby a tanca, vegetariánskeho a štipľavého jedla boli ďalšie dva dni plne venované  birdwatchingu. Navštívili sme tak napríklad - mokraďnú rezerváciu Nal Sarovar, stepné biotopy v NP Velavadar alebo polopúštne slaniská a iné mokrade pri zálive Khuch, vodnú nádrž Thol.

Tretí deň  bol venovaný konferencii v novovybudovanom konferenčnom stredisku v meste Ahmedabad. V prvej časti sa vybraní účastníci podelili so zážitkami z realizovaných exkurzií. V druhej časti boli referáty venované  významu birdwatchingu pre ekoturizmus a trvalo udržateľný rozvoj, ochranu a získavanie údajov . Mimo iného bolo prezentované,  že birdwatching je v USA najrýchlejšie rastúcim typom voľnočasovej aktivity v prírode alebo   že Kostarika  dosahuje až 41 HDP práve z ekoturizmu.  Nechýbal ani referát  miestnej zástupkyne, ktorá rozprávala o spojení birdwatchingu a meditácii. Posledná časť konferencie bola venovaná  fotografovaniu a dokumentovaniu vtákov a prírody. Popri naozaj vydarených obrázkoch z celého sveta sme sa dozvedeli o využívaní kvapiek vody, odrazu na hladine, správnej výške fotenia. Zdôraznená bola však najmä "hlavná myšlienka" a zámer autora a samozrejme prvoradý princíp ochrany vtáctva.

Možno konštatovať,  že zámer organizátorov konferencie sa vydaril a mnoho účastníkov strávilo aj ďalšie dni až týždne na rôznych zajímavých lokalitách v tomto pre nás exotickom prostredí.