Kam za vtákmi na Slovensku

Lokalita mesiaca

Rieka Orava Tvrdošín Obrázok

Krátky nezamŕzajúci úsek rieky Orava priamo v meste Tvrdošín poskytuje vhodné podmienky pre zimovanie a migráciu vodného vtáctva.

Foto týždňa

Aktuality

Pozorovanie vtáctva na kŕmidlách 14.01.2022
V dňoch 25-31.1.2021 prebehne Pozorovanie vtákov na...
Tábor pri Oravskej priehrade 10.08.2020
V dňoch 20.-23.8. sa uskutoční tábor pri Oravskej...
Letný tábor na Sennom 20.07.2020
Letný tábor na Sennom 30.7.-2.8.2020

2. svetová birdwatcherská konferencia, Gujarat, India

V dňoch 19.-22.01.2012 sa uskutočnila v indickom štáte Gujarat 2. Svetová Birdwatcherská konferencia,  na ktorej boli prítomní aj účastníci zo Slovenska.

 

Po skúsenostiach z Prvej svetovej birdwatcherskej konferencie v  2010 usporiadali v Indickom štáte Gujarat 2. svetovú birdwatcherskú konferenciu  . Zúčastnilo sa jej okolo 350 delegátov,  z toho približne 95 zahraničných účastníkov  z 38 krajín, vrátane šiestich osôb zo Slovenska.    

 

Hlavným cielom konferencie bolo spropagovať prírodné hodnoty indického štátu Gujarat a pritiahnuť tak pozorovateľov vtáctva z celého sveta. A tomuto bol prispôsobený aj program celého stretnutia. Po oficiálnom otvorení sprevádzanom príhovormi organizátorov a zástupcov Gujartskej vlády a po prvom večeri plnom tradičnej hudby a tanca, vegetariánskeho a štipľavého jedla boli ďalšie dva dni plne venované  birdwatchingu. Navštívili sme tak napríklad - mokraďnú rezerváciu Nal Sarovar, stepné biotopy v NP Velavadar alebo polopúštne slaniská a iné mokrade pri zálive Khuch, vodnú nádrž Thol.

Tretí deň  bol venovaný konferencii v novovybudovanom konferenčnom stredisku v meste Ahmedabad. V prvej časti sa vybraní účastníci podelili so zážitkami z realizovaných exkurzií. V druhej časti boli referáty venované  významu birdwatchingu pre ekoturizmus a trvalo udržateľný rozvoj, ochranu a získavanie údajov . Mimo iného bolo prezentované,  že birdwatching je v USA najrýchlejšie rastúcim typom voľnočasovej aktivity v prírode alebo   že Kostarika  dosahuje až 41 HDP práve z ekoturizmu.  Nechýbal ani referát  miestnej zástupkyne, ktorá rozprávala o spojení birdwatchingu a meditácii. Posledná časť konferencie bola venovaná  fotografovaniu a dokumentovaniu vtákov a prírody. Popri naozaj vydarených obrázkoch z celého sveta sme sa dozvedeli o využívaní kvapiek vody, odrazu na hladine, správnej výške fotenia. Zdôraznená bola však najmä "hlavná myšlienka" a zámer autora a samozrejme prvoradý princíp ochrany vtáctva.

Možno konštatovať,  že zámer organizátorov konferencie sa vydaril a mnoho účastníkov strávilo aj ďalšie dni až týždne na rôznych zajímavých lokalitách v tomto pre nás exotickom prostredí.