Kam za vtákmi na Slovensku

Lokalita mesiaca

Rieka Orava Tvrdošín Obrázok

Krátky nezamŕzajúci úsek rieky Orava priamo v meste Tvrdošín poskytuje vhodné podmienky pre zimovanie a migráciu vodného vtáctva.

Foto týždňa

Aktuality

Pozorovanie vtáctva na kŕmidlách 14.01.2022
V dňoch 25-31.1.2021 prebehne Pozorovanie vtákov na...
Tábor pri Oravskej priehrade 10.08.2020
V dňoch 20.-23.8. sa uskutoční tábor pri Oravskej...
Letný tábor na Sennom 20.07.2020
Letný tábor na Sennom 30.7.-2.8.2020

Najohrozenejšia hus Európy bola pozorovaná v CHVÚ Senianske rybníky

Ornitológovia pozorovali vzácnu  hus berniklu červenokrkú  v Chránenom vtáčom území Senianske rybníky na východnom Slovensku. Tento vták, ktory  je najviac ohrozeným druhom husí v Európe  bol zaradený  do celosvetového Červeného zoznamu ako ohrozený druh (Endangered) a patrí tak medzi najohrozenejšie živočíchy sveta. Za 5 rokov klesli je stavy o viac ako polovicu.

Bernikly červenokrké (Branta ruficollis) hniezdia  v arktickej časti Ruska (polostrovy Jamal, Tajmír, Gydanský poloostrov) v  tundre pri mokradiach, bez  zárastov vyšších stromov.  Zaujímavosťou je,  že hniezda si stavajú v blízkosti hniezd dravých vtákov ako je myšiak severský, sokol sťahovavý  alebo  sovy belane  tundrovej.  Tieto vtáky si hniezdne teritóriá bránia pred ostatnými predátormi (líška polárna) a tak sú pod ich ochranou  aj znášky alebo mláďatá  bernikiel.  Bernikly sú ohrozené najmä  zmenou hniezdneho prostredia. Jedným z negatívnych faktorov sú  klimatické zmeny. Ak sa predpovede vedcov naplnia a podnebie sa na Zemi oteplí, zlepšia sa podmienky pre rast drevín, tundra zarastie stromami,  čím vhodné hniezdne biotopy zmiznú a tak aj bernikly budú odsúdené na zánik. Taktiež vysušovanie mokradí, ich zmena na rekreačné oblasti  má negatívny vplyv odpočinkové miesta na migrácie alebo počas zimovania. Počas poľovačiek tiež dochádza k ich odstrelom aj zámenou za iné druhy husí. 

Na Slovensku sa bernikly červenokrké vyskytujú len veľmi vzácne na ťahu na svoje zimoviská, väčšinou v kŕdľoch s inými husami.  V oblasti Senianskych rybníkov boli zaznamenané poprvýkrát.  Pozorovali ich  ornitológovia pri bežnej exkurzii na náučnom chodníku Vtáčím rajom pri obci Senné.  Jeden nedospelý vták sa zdržiaval na rybníku  v kŕdli s  husami  siatinnými a husami bieločelými. 

"Keď sme berniklu červenokrkú zbadali v ďalekohľade nechceli sme veriť vlastným očiam" hovorí Miroslav Demko  riaditeľ Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko a dodáva " výskyt tohto ohrozeného druhu opätovne potvrdzuje veľký význam mokradí pri Sennom a Iňačovciach  pre  vtáctvo a iné mokradné druhy. Odporúčam aj verejnosti navštíviť naúčný chodník Vtáčím rajom s novoupozorovacou vežou. Aj keď  takúto vzácnosť možno neuvidia, jesenná príroda a jej obyvatelia nám prinášajú stále nové prekvapenia. "

Pozorovanie  vtáctva tzv. birdwatching ako jedna z foriem ekoturistiky prináša nielen uspokojenie a zábavu svojim priaznivcom, ale  aj cenné poznatky o územiach alebo o ohrozených vtáčích druhoch.

Doplňujúce informácie:

Stránka o bernikle červenokrkej www.birdlife.org

Projekt v rámci ktorého bol vybudovaný náučný chodník Vtáčím rajom www.life-senne.sk/

Foto:

Pohľad z monukuláru na kŕdeľ husí bieločelých, siatinných na Senianskych rybníkoch. Uprostred je  bernikla červenokrká ( s hnedočerveným hrdlom). 

 

Ilustračný obrázok - bernikla červenokrká v polodivokom chove (UK).