Kam za vtákmi na Slovensku

Lokalita mesiaca

Vodná nádrž Bešeňová - Vlašky Obrázok

Vyrovnávacia vodná nádrž pod Liptovskou Marou. Zaujímavé vodné druhy vtáctva počas celého roka.

Foto týždňa

Aktuality

Voda pre močiare 10.01.2019
Nedopusťme vyschnutie Medzibodrožia! Prispejte.
Pozvánka na pracovný tábor Oravská priehrada 23.07.2018
Tábor pri Oravskej priehrade sa uskutoční...
Tábor na Orave 25.05.2018
31.5.-01.06.2018 sa uskutoční Ornitologický tábor...

Najohrozenejšia hus Európy bola pozorovaná v CHVÚ Senianske rybníky

Ornitológovia pozorovali vzácnu  hus berniklu červenokrkú  v Chránenom vtáčom území Senianske rybníky na východnom Slovensku. Tento vták, ktory  je najviac ohrozeným druhom husí v Európe  bol zaradený  do celosvetového Červeného zoznamu ako ohrozený druh (Endangered) a patrí tak medzi najohrozenejšie živočíchy sveta. Za 5 rokov klesli je stavy o viac ako polovicu.

Bernikly červenokrké (Branta ruficollis) hniezdia  v arktickej časti Ruska (polostrovy Jamal, Tajmír, Gydanský poloostrov) v  tundre pri mokradiach, bez  zárastov vyšších stromov.  Zaujímavosťou je,  že hniezda si stavajú v blízkosti hniezd dravých vtákov ako je myšiak severský, sokol sťahovavý  alebo  sovy belane  tundrovej.  Tieto vtáky si hniezdne teritóriá bránia pred ostatnými predátormi (líška polárna) a tak sú pod ich ochranou  aj znášky alebo mláďatá  bernikiel.  Bernikly sú ohrozené najmä  zmenou hniezdneho prostredia. Jedným z negatívnych faktorov sú  klimatické zmeny. Ak sa predpovede vedcov naplnia a podnebie sa na Zemi oteplí, zlepšia sa podmienky pre rast drevín, tundra zarastie stromami,  čím vhodné hniezdne biotopy zmiznú a tak aj bernikly budú odsúdené na zánik. Taktiež vysušovanie mokradí, ich zmena na rekreačné oblasti  má negatívny vplyv odpočinkové miesta na migrácie alebo počas zimovania. Počas poľovačiek tiež dochádza k ich odstrelom aj zámenou za iné druhy husí. 

Na Slovensku sa bernikly červenokrké vyskytujú len veľmi vzácne na ťahu na svoje zimoviská, väčšinou v kŕdľoch s inými husami.  V oblasti Senianskych rybníkov boli zaznamenané poprvýkrát.  Pozorovali ich  ornitológovia pri bežnej exkurzii na náučnom chodníku Vtáčím rajom pri obci Senné.  Jeden nedospelý vták sa zdržiaval na rybníku  v kŕdli s  husami  siatinnými a husami bieločelými. 

"Keď sme berniklu červenokrkú zbadali v ďalekohľade nechceli sme veriť vlastným očiam" hovorí Miroslav Demko  riaditeľ Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko a dodáva " výskyt tohto ohrozeného druhu opätovne potvrdzuje veľký význam mokradí pri Sennom a Iňačovciach  pre  vtáctvo a iné mokradné druhy. Odporúčam aj verejnosti navštíviť naúčný chodník Vtáčím rajom s novoupozorovacou vežou. Aj keď  takúto vzácnosť možno neuvidia, jesenná príroda a jej obyvatelia nám prinášajú stále nové prekvapenia. "

Pozorovanie  vtáctva tzv. birdwatching ako jedna z foriem ekoturistiky prináša nielen uspokojenie a zábavu svojim priaznivcom, ale  aj cenné poznatky o územiach alebo o ohrozených vtáčích druhoch.

Doplňujúce informácie:

Stránka o bernikle červenokrkej www.birdlife.org

Projekt v rámci ktorého bol vybudovaný náučný chodník Vtáčím rajom www.life-senne.sk/

Foto:

Pohľad z monukuláru na kŕdeľ husí bieločelých, siatinných na Senianskych rybníkoch. Uprostred je  bernikla červenokrká ( s hnedočerveným hrdlom). 

 

Ilustračný obrázok - bernikla červenokrká v polodivokom chove (UK).