Kam za vtákmi na Slovensku

Lokalita mesiaca

Záliv pri Bobrovci, Oravská priehrada Obrázok

Jedna zo zaujímavých častí Oravskej priehrady počas celého roka. Vodná plocha so zálivom a brehový porast. Trasa je nenáročná a vedie panelovou cestou.

Foto týždňa

Aktuality

Tábor na Orave 25.05.2018
31.5.-01.06.2018 sa uskutoční Ornitologický tábor...
Vítanie žeriavov na Sennom 21.03.2018
Akcia pre verejnosť v Sennom sa uskutoční 24.3.2018.
Podporte ochranu vtáctva 2% 15.03.2018
Podporte ochranu vtáctva venovaním 2-3% z vašich daní.

Birdwatching

Birdwatching, ktorý by sa dal preložiť ako pozorovanie vtáctva,  je nenáročná záľuba spočívajúca v sledovaní vtáctva v prírode na rôznych miestach -  v rôznych biotopoch. 

Veľmi rozšírený je najmä v západnej Európe, kde sa tejto záľube venujú milióny ľudí tzv. birdwatcherov. Poteší ich pozorovanie všetkých druhov vtáctva od sýkoriek v záhrade až po sledovanie vzácnych druhov v sprístupnených rezerváciách ako aj na odľahlých miestach. Niektorí precestujú aj tisíce kilometrov,  aby sa pokochali pohľadmi na zaujímavé druhy vtáctva, peknú a zaujímavú prírodu, tradičné využívanie krajiny a popri tom aj kultúrne pamiatky.   

 Slovensko poskytuje ešte stále množstvo zaujímavých lokalít a druhov, ktoré sú v Európe už vzácne. Preto má výborný potenciálny pre rozvoj takejto formy turistiky. Pomaly sa začína táto záľuba rozvíjať aj u nás. Veľa ľudí rado navštevuje prírodu, snažia o nej dozvedieť viac. Vrátane informácii o vtáctve. Takýchto ľudí združuje aj naša mimovládna organizácia SOS/BirdLife Slovensko, ktorej členmi sa môžu stať všetci,  ktorí majú záujem o prírodu, jej poznanie a ochranu, bez ohľadu na vzdelanie alebo vek.  

 

Birdwatching je dôležitým zdrojom informácií  o vtáctve. Rozšírenie a početnosť druhov sa často mení - či už v dôsledku ľudských aktivít alebo prírodných  činiteľov. Stále ešte dostatočne nepoznáme rozšírenie aj bežnejších druhov. Pozorovaním vtáctva sa získavajú údaje o ich výskyte, početnosti, trendoch, ktoré sa ďalej využívajú na ich ochranu, rovnako ako na ochranu ich lokalít. Aj pre tento účel máme pripravenú internetovú aplikáciu AvesSymfony na zaznamenávanie výskytu nielen všetkých druhov vtáctva, ale aj rýb, obojživelníkov, plazov a cicavcov. Pomôžte nám ich aj takto zmapovať.