Kam za vtákmi na Slovensku

Lokalita mesiaca

Pohola Ižkovce Obrázok

Močiar a polia okolo náučného chodníka Ižkovce - Beša.

Foto týždňa

Aktuality

Vítanie žeriavov na Sennom 21.03.2018
Akcia pre verejnosť v Sennom sa uskutoční 24.3.2018.
Podporte ochranu vtáctva 2% 15.03.2018
Podporte ochranu vtáctva venovaním 2-3% z vašich daní.
Stretnutie vo Zvolene 30.01.2018
3. a 4.marca bude vo Zvolene Členská schôdza...

Ako začať

Stránkou www.birdwatching.sk chceme poskytnúť verejnosti základné informácie o zaujímavých vtáčích lokalitách, prednostne na  Slovensko-Ukrajinskom pohraničí. 

Vlastné lokality, ktoré predstavujú zaujímavé body alebo trasy, odkiaľ možno pozorovať vtáky, sú pridávané nielen administrátormi stránky, ale môžu ich zadávať aj skúsenejší miestni znalci, milovníci prírody, amatérski ornitológovia, zoológovia alebo iná zainteresovaná verejnosť.     

Na stránke nájdete časti:

  • Domov - hlavná stránku s lokalitou mesiaca, fotkou týždňa, krátkymi správami a prehľadom piatich najnovšie pridaných lokalít . 
  • Birdwatching - základné informácie,  čo tento termín znamená, krátky návod ako pozorovať alebo fotiť vtáky bez ich vyrušovania. V časti Ochrana sú aj základné informácie o o druhovej a územnej ochrane vtáctva.    
  • Prehľad lokalít - zoznam lokalít v našej databáze, ktoré je možné zobraziť podľa rôznych kritérií vrátane ich kombinácii. Na mape sú vyznačené miesta, kde sú už  zadané niektoré lokality. 
  • Kliknutím na  názov  lokality sa dostanete na kartu lokality - kde sú uvedené podrobnejšie údaje o vybranej lokalite vrátane výskytu  vtáctva, charakteristiky trasy, chránených územiach, zaujímavostiach v okolí a podobne. Súčasťou je mapa GoogleEarth, ktorú si možete zväčšiť do vhodnej mierky. Pod mapou je aktívny zoznam ďalších lokalít v tom istom okrese.    Všetky informácie si môžete vytlačiť a zobrať so sebou na túru. Svoje pozorovania a zážitky na trase môžete doplniť do časti komentár
  • Ako začať - návod ako pracovať so stránkou, ako zadať novú lokalitu. 
  • O projekte - základné informácie o zámere a aktivitách projektu, kontaktné adresy a linky na partnerov a donorov projektu.

Stránka funguje na všetkých bežných prehliadačoch, pri starších verziách nemusia všetky funkcie fungovať korektne.