Kam za vtákmi na Slovensku

Lokalita mesiaca

Rieka Orava Tvrdošín Obrázok

Krátky nezamŕzajúci úsek rieky Orava priamo v meste Tvrdošín poskytuje vhodné podmienky pre zimovanie a migráciu vodného vtáctva.

Foto týždňa

Aktuality

Pozorovanie vtáctva na kŕmidlách 14.01.2022
V dňoch 25-31.1.2021 prebehne Pozorovanie vtákov na...
Tábor pri Oravskej priehrade 10.08.2020
V dňoch 20.-23.8. sa uskutoční tábor pri Oravskej...
Letný tábor na Sennom 20.07.2020
Letný tábor na Sennom 30.7.-2.8.2020

Karta lokality

Nad mostom, Or.priehrada

Tlačiť

Upozornenie

Pre správnu tlač mapy je potrebné zapnúť tlač farieb a obrázkov na pozadí.

Kliknutím pokračujte v tlači

Lokalizácia:
Námestovo, okres Námestovo
Stupeň ochrany: 1, 2
Vtáčie územia: CHVÚ, VVÚ
Názov vtáčieho územia:
  • Chránené vtáčie územie Horná Orava
  • Významné vtáčie územie Horná Orava
  • CHKO Horná Orava
Biotop: Mokraď, Sídla
Prístupnosť lokality

Popis lokality

Trasa

Hrádzou plánovaného vodného lyžiarskeho vleku so začiatkom na parkovisku pri autobusovom nástupišti v Námestovo. Krátka bezproblémová trasa cca 1km vhodná aj počas čakania na autobus. Zaujímavý je samotný lyžiarsky vlek a kopy po ťažbe štrku, ale aj vtok Bielej Oravy do priehrady a priľahlé brehové porasty. Pri vysokom stave priehrady nemusí byť trasa súvisle priechodná. 

Biotopy

Vodné plochy, brehové porasty (najmä vŕbové), pri nižšej hladine bahná a štrkové kopy.

Vtáctvo

Hniezdne obdobie

Typické druhy vtáctva Oravskej priehrady, dosť závislé od výšky vodnej hladiny.  Pri vyššej hladine na priehrade potápky chochlaté, kačice divé  kačice chripľavé. Pri nižšej hladine vody aj čajky bielohlavé (L. cachinans - zaniezdenie na plytkých ostrovoch pri ústí Bielej Oravy v r.2011),  rybáre riečne (na štrkových kopách v lyžiarskom vleku r.2010, 2011, 2018), kulíky riečne, kalužiaky červenonohé (r.2011,2018). V strmých brehoch Bielej Oravy hniezdi rybárik riečny.  Počas hniezdneho obdobia tu zalietajú loviť volavky popolavé, čajky smejivé a podobne. Preletujú brehule riečne.

V brehových porastoch a krovinách (aj v parku pri parkovisku) sú stálym hniezdičom aj  červenáky karmínové, ktoré sa ozývajú najmä od druhej polovice mája do júna.     

Jesenná a jarná migrácia

Výskyt vtáctva ovplyvňuje najmä výška hladiny a stav zamrznutia priehrady. Niekedy počas leta klesne hladina a na plytčinách možno pozorovať  bahniaky alebo naopak je vyššia hladina,  ktorá je menej úživná a vyskytujú sa tu najmä potápavé druhy kačích alebo potápky.  Priehrada býva zamrznutá aj v novembri a veľmi často v jarných mesiach niekedy až do apríla, preto jarný ťah vodného vtáctva prebieha mimo priehradu.

 Počas migrácii sa tu vyskytujú viaceré druhy vodného vtáctva: potáplica stredná a malá, kormorány veľké, potápky chochlaté , volavky popolavé, beluše veľké,  vzácne . Najmä na plytkých miestach ( zbierajú potravu kačice divé, hvizdárky, chrapky, chrapačky, kačice ostrochvosté, pravidelne sa vyskytujú potápače veľké, hlaholky severské, chochlačky sivé  a vrkočaté, vzácne aj morské.  

Zimovanie

V závislosti od počasia. V prípade silných mrazov býva celá priehrada zamrznutá, len pri potoku KLinec  kde ústí teplejšia znečistená voda z mesta,  zvyknú zimovať kačice divé. Pokiaľ voda nezamrzne je možné pozorovať  rôzne druhy zimných hostí vrátane potáplic malých a stredných,  hlaholiek severských, potápačov (veľký, malý vzácne aj prostredný), orliakov morských a podobne.Na jar pri roztopení vody v riekach ústie Bielej Oravy jednou z prvých rozmrznutých častí priehrady.


Poznámky

V zálive  sa vyskytujú  vydry riečne a bobry.

Vlastný lyžiarsky vlek a trasa je mimo chránených území.

Obľúbené miesto rybárov s udicami.