Kam za vtákmi na Slovensku

Lokalita mesiaca

Rieka Orava Tvrdošín Obrázok

Krátky nezamŕzajúci úsek rieky Orava priamo v meste Tvrdošín poskytuje vhodné podmienky pre zimovanie a migráciu vodného vtáctva.

Foto týždňa

Aktuality

Pozorovanie vtáctva na kŕmidlách 14.01.2022
V dňoch 25-31.1.2021 prebehne Pozorovanie vtákov na...
Tábor pri Oravskej priehrade 10.08.2020
V dňoch 20.-23.8. sa uskutoční tábor pri Oravskej...
Letný tábor na Sennom 20.07.2020
Letný tábor na Sennom 30.7.-2.8.2020

Karta lokality

Vtáčí Ostrov, Or.priehrada

Tlačiť

Upozornenie

Pre správnu tlač mapy je potrebné zapnúť tlač farieb a obrázkov na pozadí.

Kliknutím pokračujte v tlači

Lokalizácia:
Námestovo, okres Námestovo
Stupeň ochrany: 1, 3, 4
Vtáčie územia: CHVÚ, VVÚ
Názov vtáčieho územia:
  • Chránené vtáčie územie Horná Orava
  • Významné vtáčie územie Horná Orava
  • CHKO Horná Orava
Biotop: Les, Mokraď
Prístupnosť lokality

Popis lokality

Trasa

Pobrežím Oravskej priehrady - po ceste,  chodníkom, lesnej a poľnej ceste  cez brehové porasty od Edyho Ranču až po KLin (bývalý náučný chodník). Nenáročná trasa celková dĺžka 2,7km, ale je možné sa vrátiť od zálivu pri Michaľovke. Pri vyšej hladine, keď je zatopená panelová cesta  je nutné sa vrátiť alebo záliv obísť cez les. Z trasy je veľmi pekne vidieť na Vtáčí ostrov, do Zubrohlavského zálivu, na staré rameno Polhoranky s krovitými zárastami.  Pre lepší výhľad je lepšie za zálivom Michaľovka za panelovou cestou vyjsť do brehového porastu na lesný chodník, kde je z okrajov strmších brehov lepšie vidieť na vodnú hladinu.  Na trase je možné použiť aj horský bicykel.  

Biotopy

Brehové porasty - jelša sivá, borovica, smrek, kroviny. Vodná hladina a zálivy, zatopené kroviny. Ostrov s krovinami a zárastami malinčia. 

Vtáctvo

Hniezdne obdobie

Najvýznamnejší je Vtáčí ostrov - významné hniezdisko vodného vtáctva: kačica divá, kačica chripľavá, kolónia -  čajky bielohlavé (aj viac ako 100 párov),   čajka smejivá (100-200párov), rybár riečny (3-30 párov), kalužiak červenonohý (1-2 páry).  V zálive hniezdnu avifaunu dopĺňajú potápky chochlaté, labuť veľká. V strmých brehoch priehrady hniezdi rybárik riečny.  Počas hniezdneho obdobia tu zalietajú loviť volavky popolavé a orliaky morské, oroly krikľavé bociany čierne. 

V brehových porastoch a krovinách hniezdi mimo iného aj muchár sivý, rôzne druhy drozdov a iných spevavcov. Významná je tu početnosť červenákov karmínových, ktoré sa ozývajú najmä od druhej polovice mája do júna.     

Jesenná a jarná migrácia

Výskyt vtáctva ovplyvňuje najmä výška hladiny a stav zamrznutia priehrady. Niekedy počas leta klesne hladina a na plytčinách v Zubrohlavskom zálive okamžite možno pozorovať stovky bahniakov alebo naopak je vyššia hladina,  ktorá je menej úživná a vyskytujú sa tu najmä potápavé druhy kačích alebo potápky.  Priehrada býva zamrznutá aj v novembri a veľmi často v jarných mesiach niekedy až do apríla, preto jarný ťah vodného vtáctva prebieha mimo priehradu.

 Počas migrácii sa tu vyskytujú viaceré druhy vodného vtáctva: potáplica stredná a malá, kormorány veľké, potápky chochlaté a malé, volavky popolavé, beluše veľké,  vzácne aj beluše malé. Pri vhodnej výške vodnej hladiny sa zastavujú kŕdliky bocianov čiernych. Najmä na plytkých miestach (napríklad v zálive pri Michaľovke) zbierajú potravu kačice divé, hvizdárky, chrapky, chrapačky, kačice ostrochvosté, pravidelne sa vyskytujú potápače veľké, hlaholky severské, chochlačky sivé  a vrkočaté, vzácne aj morské.  Počas augusta - septembra tu pravidelne lovia kršiaky rybáre. Ako nehniezdiace sa tu vyskytujú aj čoríky čierne, čajky malé.

Zimovanie

V závislosti od počasia. V prípade silných mrazov býva celá priehrada zamrznutá, len v zálive Michaľovka, kde ústí teplejšia prečistená voda z ČOV,  zvyknú zimovať kačice divé. Pokiaľ voda nezamrzne je možné pozorovať  rôzne druhy zimných hostí vrátane potáplic malých a stredných, turpanov tamvých a čiernych , hlaholiek severských, potápačov (veľký, malý vzácne aj prostredný), orliakov morských a podobne.

V zelenom páse okolo priehrady možno pozorovať stále druhy vtáctva: sýkorky (belasá, chochlatá v smrečinách,  veľká, čiernohlavá), ďaťľa veľkého.   

Poznámky

V zálive  sa vyskytujú bobry a vydry riečne.