Kam za vtákmi na Slovensku

Lokalita mesiaca

Pohola Ižkovce Obrázok

Močiar a polia okolo náučného chodníka Ižkovce - Beša.

Foto týždňa

Aktuality

Chochlačka bielooká na Pohole 04.04.2017
Na močiari Pohola pri obci Ižkovce v Medzibodroží...
Prvé bučanie v Medzibodroží 23.03.2017
V marci sa začali ozývať prvé bučiaky v Medzibodroží.
Tábor na Dunaji 24.08.2016
XIII. Pracovný ornitologický tábor Vtáčí ostrov na...

Karta lokality

Pohola Ižkovce - Lokalita mesiaca

Tlačiť

Upozornenie

Pre správnu tlač mapy je potrebné zapnúť tlač farieb a obrázkov na pozadí.

Kliknutím pokračujte v tlači

Lokalizácia:
Ižkovce, okres Michalovce
Stupeň ochrany: 2
Vtáčie územia: CHVÚ
Názov vtáčieho územia:

Medzibodrožie

Biotop: Mokraď, Poľnohospodárska krajina
Prístupnosť lokality

Popis lokality

Trasa

Trasa vedie poľnými cestami po náučnom chodníku z obce Ižkovce na začiatok obce Beša. Trasa je nenáročná možné využiť aj bicykel.  V obci Ižkovce je vybudovaný jednoduchý prístrešok. 

Biotopy

Na začiatku je močiar Pohola s krovinami, trstinou a vodnou hladinou. Po okrajoch sú miestami vyššie stromy. Ďalej trasa prechádza piesčitými poliami a okrajom ďalšieho močiara (Halov močiar). 

Vtáctvo

Hniezdne obdobie

Na močiaroch vodné vtáctvo potápka malá, lyska čierna, kačica divá. Chodieva tu loviť beluša veľká, chavkoš nočný . Zo vzácnejších druhov sa tu bučiak veľký, chochlačka bielooká . Bylinné okraje močiara pravidelne obsadzuje pŕhľaviar čiernohlavý. Okolité polia sú biotopom škovránkov poľných a možno tu pozorovať aj ľabtušku poľnú.  

Jesenná a jarná migrácia

Rôzne druhy kačíc - kačica chrapačka, kačica chrapka, lyžičiarka, hvizdárka . Pri poklese hladine aj bahniaky.

Zimovanie

Na okolitých poliach kaňa sivá , myšiak severský. Cez zimu  zvykne loviť aj strakoš veľký.

Poznámky

Močiar je pravidelne napúšťaný vodou vďaka opatreniam (stavidlo, priepust, kanál) projektu LIFE+ . Taktiež náučný chodník bol vďaka podpore EÚ . 

Odkazy

Projekt „Ochrana bučiaka veľkého a chochlačky bielookej v CHVÚ Medzibodrožie na Slovensku“  medzibodrozie.vtaky.sk/

Komentáre

Autor:
anjilo

Quickbooks Support Number

20.05.2017 09:28
[URL=http://www.Plaintextcity.com/]Check Support[/URL] Check Support [url=http://www.Plaintextcity.com/]Check Support Number[/url] Quickbooks Support Number @ http://www.quickbooks.technical-supportnumber.com/
Autor:
anjilo

Quickbooks Support Number

20.05.2017 09:45
Autor:
anjilo

Quickbooks Support Number

20.05.2017 09:58

Pridať komentár