Kam za vtákmi na Slovensku

Lokalita mesiaca

Nad mostom, Or.priehrada Obrázok

Prímestská časť Oravskej priehrady nad mostom v Námestove pri ústí Bielej Oravy s výskytom vodných druhov vtáctva.

Foto týždňa

Aktuality

Pozvánka na pracovný tábor Oravská priehrada 23.07.2018
Tábor pri Oravskej priehrade sa uskutoční...
Tábor na Orave 25.05.2018
31.5.-01.06.2018 sa uskutoční Ornitologický tábor...
Vítanie žeriavov na Sennom 21.03.2018
Akcia pre verejnosť v Sennom sa uskutoční 24.3.2018.

Karta lokality

Zemplínska šírava - Mestská pláž

Tlačiť

Upozornenie

Pre správnu tlač mapy je potrebné zapnúť tlač farieb a obrázkov na pozadí.

Kliknutím pokračujte v tlači

Lokalizácia:
Michalovce, okres Michalovce
Stupeň ochrany: 1
Vtáčie územia:
Názov vtáčieho územia: Biotop: Les, Mokraď
Prístupnosť lokality

Popis lokality

Trasa

Trasa vedie po brehu Zemplínskej Šíravy popri pláži - pešo, resp. horským bicyklom. Na miesto sa dá dostať autom. 

Biotopy

Hlavná časť je vodná plocha so zálivom v severnej časti, breh je tvorený prevažne trávnatým alebo pri nižšej hladine bahnitým brehom, časti sú zarastené brehovými porastami.  

Vtáctvo

Hniezdne obdobie

Oproti bývalá kolónia kormoránov a volaviek popolavých. Počas hniezdneho obdobia tu zalieta loviť orliak morský, volavky popolavé, rôzne druhy čajok, čoríky a podobne.

Jesenná a jarná migrácia

Plytké brehy lákajú aj bahniaky aj keď v nižších počtoch - kalužiačiky malé, kalužiaky perlavé pozorované tu boli aj lastúrničiare strakaté, dudok. Výskyt migrujúcich druhov závisí od vodnej hladiny bežne tu možno pozorovať desiatky potápok chochlatých,  kačíc divých, chochlačiek sivých a vrkočatých. Preletujú čajky bielohlavé, smejivé v jarnom období aj čajky malé. Nad hladinou lovia čoríky. 

Zimovanie

Počas zimy pribúdajú aj zimní hostia: hlaholky severské a potáplice (malá, stredná).  

Poznámky

V letných mesiacoch obľúbené miesto rekreantov, zopár stánkov s občerstvením . 

Odkazy