Kam za vtákmi na Slovensku

Lokalita mesiaca

Rieka Orava Tvrdošín Obrázok

Krátky nezamŕzajúci úsek rieky Orava priamo v meste Tvrdošín poskytuje vhodné podmienky pre zimovanie a migráciu vodného vtáctva.

Foto týždňa

Aktuality

Pozorovanie vtáctva na kŕmidlách 14.01.2022
V dňoch 25-31.1.2021 prebehne Pozorovanie vtákov na...
Tábor pri Oravskej priehrade 10.08.2020
V dňoch 20.-23.8. sa uskutoční tábor pri Oravskej...
Letný tábor na Sennom 20.07.2020
Letný tábor na Sennom 30.7.-2.8.2020

Karta lokality

Ostrovik - Iňačovce

Tlačiť

Upozornenie

Pre správnu tlač mapy je potrebné zapnúť tlač farieb a obrázkov na pozadí.

Kliknutím pokračujte v tlači

Lokalizácia:
Senné, okres Michalovce
Stupeň ochrany: 1
Vtáčie územia: CHVÚ, VVÚ
Názov vtáčieho územia:
  • Chránené vtáčie územie Senianske rybníky
  •  Významné vtáčie územie Senné 
Biotop: Mokraď, Poľnohospodárska krajina
Prístupnosť lokality

Popis lokality

Trasa

Trasa vedie po hrádzi - náučným chodníkom z obce Senné (od kostola) k vstupu na rybničnú sústavu Iňačovce. Na trase je  vybudovaná vyhliadková veža z ktorej je jedinečný pohľad na rybníky a okolité lúky. Trasa má kosený trávnatý povrch, je možné ju prejsť aj horským bicyklom, miestami sú aj lavičky ponad mokrade. Pri záplavách môže byť časť zaplavená (pozri foto pri zimnej záplave). Chodník pokračuje ďalej do obce Iňačovce alebo ďalej po hrádzi do rezervácie.

Biotopy

Hlavným biotopom sú lúky s prirodzenými depresiami, kanálmi  a inými mokraďami. Výška vodnej hladiny je ovplyvnená stavidlom a stavom hladiyn v Čiernej vode. V niektorých úsekoch sú kroviny popri toku Čierna voda, z trasy vidieť aj na rybníky najmä z vyhliadkovej veže.

Vtáctvo

Hniezdne obdobie

Na lúkach hniezdia trasochvosty žlté, chrapkáče poľné na suchších miestach sa ozývajú aj prepelice. Vlhšie časti  mokradí obývajú chriaštele bodkované, bahná a plytké brehy cíbiky chochlaté, kalužiaky červenonohé. V minulosti tu hniezdili aj breháre čiernochvosté, ktoré sa stále vyskytujú aj v hniezdnom období. V roku 2009 zahniezdili na mokradiach šabliarky modronohé. Z dravcov na lokalite hniezdia kane močiarne, pravidelne zaletuje orliak morský, vzácne aj sokol rároh. Z porastov sa ozýva bučiak trsťový. V mokradiach hniezdia lysky čierny, potápky červenokrké, potápky malé, kačice divé a kačice chrapačky. Vyskytujú sa aj  chochlačky bielooké. Na ostrovoch hniezdi čajka bielohlavá. Za potravou preletujú pravidelne lyžičiare biele, volavky purpurové, čoríky bahenné, bielokrídle, čierne. Zo spevavcov sú typické trsteniariky malé, svrčiaky zelenkavé a slávikovité, pŕhľaviare červenkasté.

Jesenná a jarná migrácia

Pri vhodných podmienkach sa na mokradiach dajú pozorovať bahniaky - bojovníky bahenné, cíbiky chochlaté, kalužiaky perlavé močiarne, breháre.  V niektorých rokoch aj husi divé a žeriavy popolavé, ktoré pravidelne preletujú v mesiacoch najmä v septembri - októbri. Ponad Čiernu vodu preletujú rybáriky riečne.

Zimovanie

Lovia tu a niekedy aj nocujú  kane sivé, orliak morský. V zime loví aj strakoš veľký. Z veže je dobrý výhľad na okolité rybníky kde možno vidieť potápače veľké, hlaholky severské, beluše veľké a iné druhy zimujúceho vodného vtáctva. 

Poznámky

Chodník bol vybudovaný v spolupráci s Obcou Senné v rámci projektu Ochrana CHVÚ Senné a Medzibodrožie na Slovensku www.life-senne.sk/ .

Na okraji lúky za starým kaštieľom je Avescentrum (ornitologická stanica) SOS/BirdLife Slovensko s možnosťou jednoduchého ubytovania, minivýstavy a miestností pre ekovýchovné aktivity.  

Viac ako 85 ha lúky Ostrovík je vo vlastníctve SOS/BirdLife Slovensko a slúži pre ochranu vtáctva a prírody.

Odkazy

www.life-senne.sk - stránka o projekte Life