Kam za vtákmi na Slovensku

Lokalita mesiaca

Rieka Orava Tvrdošín Obrázok

Krátky nezamŕzajúci úsek rieky Orava priamo v meste Tvrdošín poskytuje vhodné podmienky pre zimovanie a migráciu vodného vtáctva.

Foto týždňa

Aktuality

Pozorovanie vtáctva na kŕmidlách 14.01.2022
V dňoch 25-31.1.2021 prebehne Pozorovanie vtákov na...
Tábor pri Oravskej priehrade 10.08.2020
V dňoch 20.-23.8. sa uskutoční tábor pri Oravskej...
Letný tábor na Sennom 20.07.2020
Letný tábor na Sennom 30.7.-2.8.2020

Voda pre močiare

Pomôžte načerpať vodu do močiarov v Medzibodroží, ktoré predstavujú jedny z najvýznamnejších hniezdísk vzácnych druhov vtáctva na Slovensku a sú silne zasiahnuté vysychaním.

 

Mokrade, v minulosti prekypujúce  životom, sú vzácnym a ohrozeným ekosystémom, ktorý nám mizne pred očami. V minulosti sme mokrade zasypávali, odvodňovali, rieky spútali do hrádzí, ich ramená odrezali od prítokov. Nevyhlo sa to ani Medzibodrožiu. Tento jedinečný kraj   je navyše v súčasnosti silne postihnutý  nedostatkom zrážok a výrazným suchom. Mokrade stratili vodu, močiare vyschli.  Kolónie volavkovitých vtákov začali miznúť, ohrozené druhy ubúdať. Nejedná sa len o vtáky, ale celý mokradný ekosystém: rastliny, hmyz,  ryby, žaby...  Bez vody nikto neprežije.

 

Nedopusťme vyschnutie Medzibodrožia! Môžeme to zastaviť, pomôžete nám?

 

Preto sa snažíme dostať vodu späť. Nie vždy to ide úpravou kanálov,  stavidiel a napúšťaním. Do niektorých lokalít je potrebné vodu jednoducho načerpať. Vieme ako na to, máme výkonné čerpadlá a rúry, traktor s vlečkou na prevoz techniky. Máme  ľudí ochotných stráviť pár týždňov koncom zimy v terénnych podmienkach pri nepretržitej obsluhe čerpadla. Potrebujeme, ale financie na nákup pohonných hmôt do čerpadiel.

Na záchranu posledných hniezdísk volavky purpurovej, beluše veľkej, chavkoša nočného, či bučiaka veľkého v Medzibodroží potrebujeme približne 3 000€. Preto by sme vás chceli požiadať o finančný dar na ochranu mokradí v Medzibodroží. 

Svoj dar môžete poslať na náš účet

  • bežným prevodom na náš účet v SLSP  č. IBAN:   SK39 0900 0000 0051 5203 1693  (môžete zadať variabilný symbol  181)
  • kartou alebo bežným prevodom cez transparentný darcovský portal Ľudia –ľuďom. Všetky vyzbierané financie budú použité na uvedený účel.     

S Vašou pomocou sa nám podarí život v mokradiach opäť obnoviť a udržať  hniezdiská volavkovitých vtákov ktoré sú jedinečné nielen v Medzibodroží, ale hniezdi tu aj väčšina celoslovenských  populácií týchto druhov.

 

Ďakujeme.