Kam za vtákmi na Slovensku

Lokalita mesiaca

Rieka Orava Tvrdošín Obrázok

Krátky nezamŕzajúci úsek rieky Orava priamo v meste Tvrdošín poskytuje vhodné podmienky pre zimovanie a migráciu vodného vtáctva.

Foto týždňa

Aktuality

Pozorovanie vtáctva na kŕmidlách 14.01.2022
V dňoch 25-31.1.2021 prebehne Pozorovanie vtákov na...
Tábor pri Oravskej priehrade 10.08.2020
V dňoch 20.-23.8. sa uskutoční tábor pri Oravskej...
Letný tábor na Sennom 20.07.2020
Letný tábor na Sennom 30.7.-2.8.2020

Karta lokality

Ramená pri Váhu, VN Kráľová

Tlačiť

Upozornenie

Pre správnu tlač mapy je potrebné zapnúť tlač farieb a obrázkov na pozadí.

Kliknutím pokračujte v tlači

Lokalizácia:
Dolná Streda, okres Galanta
Stupeň ochrany: 1
Vtáčie územia: CHVÚ, VVÚ
Názov vtáčieho územia:
  • CHVÚ Kráľová
  • VVÚ Kráľová
Biotop: Les, Mokraď
Prístupnosť lokality

Popis lokality

Trasa

Poľné cesty popri štrkoviskách,ramenách a po hrádzi Váhu. Nenáročná prechádzka, možný aj bycikel (domáci a rybári používajú aj autá). Nie je dovolený vstup na ostrovy a dovnútra lagún. Dobrý prístup autom z rýchlostnej komunikácie je zo smeru Nitra cez pumpu Slovnaft a panelovou cestou ku ČOV,  kde je možné odparkovať auto.

Biotopy

Jamy po ťažbe štrku, ostrovy a rôzne výbežky nezatopených častí. Rameno váhu a vlastný tok Váhu pri ústí do VN Kráľová.  Zárasty trstiny na plytčích miestach a  vysšie  brehové porasty. Na vodnej hladine  miestami lekná a iné vodné rastliny. Obľúbená lokalita rybárov, ktorí však chytajú len po obvode a nevstupujú dovnútra vodných plôch.  

Vtáctvo

Hniezdne obdobie

Rôzne druhy vodného vtáctva:  potápky chochlaté, lysky čierne, kačice divé, chochlačky vrkočaté,  kane močiarne,  sliepočky vodné. Pravidelné hniezdisko  hrdzavky potápavej. Najväčšou zaujímavosťou je kolónia chavkošov nočných a volaviek popolavých na ostroch v južnej časti ramien - s veľmi dobrou viditeľnoťou z poľnej cesty cez rameno bez ich vyrušovania (vstup na ostrovy a člnkovanie na ramene nie je povolené). Sčítaných tu býva 70-120 hniezd chavkošov a 10-15 hniezd volaviek popolavých. Kolónia je najlepšie  viditeľná na sklonku zimy a začiatkom jari, keď stromy nie sú olistené.  Z ďatľov hniezdia napr. žlny zelené alebo ďatle hnedkavé.  Zo spevavcov možno spomenúť svrčiaka slávikovitého, kúdelničky lužné,  trsteniariky.

Jesenná a jarná migrácia

Rôzne druhy vodného vtáctva - kačice, lysky, volavky popolavé,  beluše veľké,  kormorány, kazarka pestrá, rybárik riečny. Na vodnej nádrži boli pozorované aj orliaky morské a kršiak rybár.  Niektoré roky v porastoch na ostrovoch nocujú holuby hrivnáky a plúžiky, pinky severské a drozdy čvíkotavé.

Zimovanie

Bežné druhy vodného vtáctva ako pri migrácii. Počas zimovania tu boli zaznamenané aj hrdzavky potápavé. Pri dlhotrvajúcich mrazoch bývajú ramená zamrznuté. V okolí zimujú  jarabice poľné.  

Poznámky

Odkazy

Pozrite sa na ďalšie susedné lokality

Ramená pri Váhu, VN Kráľová