Kam za vtákmi na Slovensku

Lokalita mesiaca

Vodná nádrž Bešeňová - Vlašky Obrázok

Vyrovnávacia vodná nádrž pod Liptovskou Marou. Zaujímavé vodné druhy vtáctva počas celého roka.

Foto týždňa

Aktuality

Voda pre močiare 10.01.2019
Nedopusťme vyschnutie Medzibodrožia! Prispejte.
Pozvánka na pracovný tábor Oravská priehrada 23.07.2018
Tábor pri Oravskej priehrade sa uskutoční...
Tábor na Orave 25.05.2018
31.5.-01.06.2018 sa uskutoční Ornitologický tábor...

Karta lokality

Ramená pri Váhu, VN Kráľová

Tlačiť

Upozornenie

Pre správnu tlač mapy je potrebné zapnúť tlač farieb a obrázkov na pozadí.

Kliknutím pokračujte v tlači

Lokalizácia:
Dolná Streda, okres Galanta
Stupeň ochrany: 1
Vtáčie územia: CHVÚ, VVÚ
Názov vtáčieho územia:
  • CHVÚ Kráľová
  • VVÚ Kráľová
Biotop: Les, Mokraď
Prístupnosť lokality

Popis lokality

Trasa

Poľné cesty popri štrkoviskách,ramenách a po hrádzi Váhu. Nenáročná prechádzka, možný aj bycikel (domáci a rybári používajú aj autá). Nie je dovolený vstup na ostrovy a dovnútra lagún. Dobrý prístup autom z rýchlostnej komunikácie je zo smeru Nitra cez pumpu Slovnaft a panelovou cestou ku ČOV,  kde je možné odparkovať auto.

Biotopy

Jamy po ťažbe štrku, ostrovy a rôzne výbežky nezatopených častí. Rameno váhu a vlastný tok Váhu pri ústí do VN Kráľová.  Zárasty trstiny na plytčích miestach a  vysšie  brehové porasty. Na vodnej hladine  miestami lekná a iné vodné rastliny. Obľúbená lokalita rybárov, ktorí však chytajú len po obvode a nevstupujú dovnútra vodných plôch.  

Vtáctvo

Hniezdne obdobie

Rôzne druhy vodného vtáctva:  potápky chochlaté, lysky čierne, kačice divé, chochlačky vrkočaté,  kane močiarne,  sliepočky vodné. Pravidelné hniezdisko  hrdzavky potápavej. Najväčšou zaujímavosťou je kolónia chavkošov nočných a volaviek popolavých na ostroch v južnej časti ramien - s veľmi dobrou viditeľnoťou z poľnej cesty cez rameno bez ich vyrušovania (vstup na ostrovy a člnkovanie na ramene nie je povolené). Sčítaných tu býva 70-120 hniezd chavkošov a 10-15 hniezd volaviek popolavých. Kolónia je najlepšie  viditeľná na sklonku zimy a začiatkom jari, keď stromy nie sú olistené.  Z ďatľov hniezdia napr. žlny zelené alebo ďatle hnedkavé.  Zo spevavcov možno spomenúť svrčiaka slávikovitého, kúdelničky lužné,  trsteniariky.

Jesenná a jarná migrácia

Rôzne druhy vodného vtáctva - kačice, lysky, volavky popolavé,  beluše veľké,  kormorány, kazarka pestrá, rybárik riečny. Na vodnej nádrži boli pozorované aj orliaky morské a kršiak rybár.  Niektoré roky v porastoch na ostrovoch nocujú holuby hrivnáky a plúžiky, pinky severské a drozdy čvíkotavé.

Zimovanie

Bežné druhy vodného vtáctva ako pri migrácii. Počas zimovania tu boli zaznamenané aj hrdzavky potápavé. Pri dlhotrvajúcich mrazoch bývajú ramená zamrznuté. V okolí zimujú  jarabice poľné.  

Poznámky

Odkazy

Pozrite sa na ďalšie susedné lokality

Ramená pri Váhu, VN Kráľová