Kam za vtákmi na Slovensku

Lokalita mesiaca

Rieka Orava Tvrdošín Obrázok

Krátky nezamŕzajúci úsek rieky Orava priamo v meste Tvrdošín poskytuje vhodné podmienky pre zimovanie a migráciu vodného vtáctva.

Foto týždňa

Aktuality

Pozorovanie vtáctva na kŕmidlách 14.01.2022
V dňoch 25-31.1.2021 prebehne Pozorovanie vtákov na...
Tábor pri Oravskej priehrade 10.08.2020
V dňoch 20.-23.8. sa uskutoční tábor pri Oravskej...
Letný tábor na Sennom 20.07.2020
Letný tábor na Sennom 30.7.-2.8.2020

Karta lokality

Trnavské rybníky

Tlačiť

Upozornenie

Pre správnu tlač mapy je potrebné zapnúť tlač farieb a obrázkov na pozadí.

Kliknutím pokračujte v tlači

Prístupnosť lokality

Popis lokality

Trasa

Po poľných cestách a chodníčkoch okolo rybníkov. Nenáročná rovinatá trasa (cca 3.2km) nadväzujúca na miestny park. V závislosti od počasia môžu byť cesty rozblatené. Na začiatku trasy je parkovisko pre autá, trsa nadväzuje na miestny park.    

Biotopy

Extenzívne využívané rybníky so zárastami trstiny, okolo rybníkov brehové porasty a záhradkárska osada. Pri ceste sa nachádzájú aj intenzívne využívané oplotené rybníky. Príbrežnú zónu tvoria spoločenstv trstín a vysokých ostríc.  Najviac zastúpené sú pálka úzkolistá, trsť obyčajná, pálka širokolistá. Sústava 5 veľkých a 3 menší rybníkov bola dobudovaná v roku 1956. 

Vtáctvo

Hniezdne obdobie

Na Trnavských rybníkoch bolo zaznamenaných viac ako 100 druhov vodného a pri vode žijúce vtáctva, z toho približne 18 pravidelných hnezdičov.  K najpočetnejším hniezdičom patrí lyska čierna, potápka malá, potápka chochlatá, chochlačka sivá, sliepočka vodná, trsteniarik malý, trsteniarik veľký, trsteniarik bahenný a strnádka trsťová.  Pravidelne tu hniezdi aj bučiačik malý,  kaňa močiarna,  hrdzavka potápavá, vzácnejšie aj potápka čiernokrká, potápka červenokrká chriašteľ vodný, chriašť bodkovaný.  Zo spevacov možno ako hniezdiče spomenúť  svrčiaka slávikovitého alebo kúdeľničku lužnú. Za potravou tu aj počas hniezdneho obdobia pravidelne zalietavajú  aj  volavky popolavé, čajky smejivé (nepravidelné hniezdiče), beluše veľké, beluše malé,  chavkoše nočné.   

Jesenná a jarná migrácia

V druhej polovici 20 storočia bolo zistených viac ako 40 druhov transmigrantov. Ich výskyt je pomerne nestabilný a značne sa mení podla podmienok na lokalite, najmä v súvislosti vypúšťaním rybníkov.  Bežne sa vyskytujú kačica chrapka, chochlačka vrkočatá, bojovník bahenný,  močiarnica mekotavá, kalužiak tmavý, kalužiak červenonohý, čorík čierny. V mimohnizdnom období pravidelne loví  rybárik riečny.  Boli tu pozorované však aj vzácnejšie druhy ako  bučiak veľký, volavka pupurová, bocian čierny, kačice hvizdárky, kačice ostrochvosté, chochlačky bielooké, čajka malá . Zo spevacov boli zaznamenané (aj počas  odchytov a krúžkovania vtáctva) fúzatky trstinové, trsteniariky tamariškové a  sláviky modráky.   

Zimovanie

V čase silnejších mrazov môže byť rybníky úplne zamrznuté alebo so spustenou vodou.  Vyskytujú sa podmienkam odpovedajúce druhy vodného vtáctva (kačice, lysky čierne, chochlačky sivé a vrkočaté, labute veľké, volavky popolavé),  v trstinách zvyknú zimovať aj fúzatky trstinové.  V okolitých brehových porastov možno nájsť kŕdliky sýkoriek,  brhlíkov,  ďatľa hnedkavého.

Poznámky

Pôsobisko známych ornitológov  aj nedávno zosnulého J. Matulu, ktorý venoval výskumu a ochrane Trnavských rybníkov značnú časť svojho života. Česť jeho pamiatke. 

Údaje spracované najmä podľa: 

Trnka, A.,1999: Vtáky rybníkov severozápadnej časti Podunajskej nížiny I. časť . Trnava

Trnka, A., 2000: Vtáky rybníkov severozápadnej časti Podunajskej nížiny II. časť . Trnava

 

Pozrite sa na ďalšie susedné lokality

Trnavské rybníky