Kam za vtákmi na Slovensku

Lokalita mesiaca

Rieka Orava Tvrdošín Obrázok

Krátky nezamŕzajúci úsek rieky Orava priamo v meste Tvrdošín poskytuje vhodné podmienky pre zimovanie a migráciu vodného vtáctva.

Foto týždňa

Aktuality

Pozorovanie vtáctva na kŕmidlách 14.01.2022
V dňoch 25-31.1.2021 prebehne Pozorovanie vtákov na...
Tábor pri Oravskej priehrade 10.08.2020
V dňoch 20.-23.8. sa uskutoční tábor pri Oravskej...
Letný tábor na Sennom 20.07.2020
Letný tábor na Sennom 30.7.-2.8.2020

Karta lokality

Stužica

Tlačiť

Upozornenie

Pre správnu tlač mapy je potrebné zapnúť tlač farieb a obrázkov na pozadí.

Kliknutím pokračujte v tlači

Lokalizácia:
Nová Sedlica, okres Snina
Stupeň ochrany: 2, 3, 5
Vtáčie územia: CHVÚ, VVÚ
Názov vtáčieho územia:
  • Chránené vtáčie územie Bukovské vrchy
  • Významné vtáčie územie Bukovské vrchy
  • Národný park Poloniny
Biotop: Les
Prístupnosť lokality

Popis lokality

Trasa

Náročnejšia trasa po turistickom chodníku červená a zelená značka, časovo náročná, podľa tur. značiek 6,5 hod. Na začiatku trasy sa nachádza informačné stredisko ŠOP SR.

Biotopy

Bukové lesy a jedinečné pralesy. NPR Stužica patrí medzi najvýznamnejšie chránené územia na celom Slovensku. Jej význam spočíva v zachovalosti pôvodných lesných porastov s pralesovitou štruktúrou na veľkej rozlohe, so značným výškovým rozpätím a členitým reliéfom na rozhraní Východných a Západných Karpát.  Nachádzajú sa tu typické bučiny, jedliny, bukové javoriny a jaseňovité javoriny.

Vtáctvo

Hniezdne obdobie

Lesné druhy bučín: jariabok hôrny, dateľ bielochrbtý,  tesár čierny, sova dlhochvostá, holub plúžik, kolibkárik sykavý,  muchárik bielokrký, muchárik malý . 

Jesenná a jarná migrácia

Lesné druhy, nad lesom vedie ťahová cesta žeriavov.  V jesennom období  začínajú tokať (pískať)  jariabky hôrne.

Zimovanie

Stále druhy lesov . Po opadnutí lístia dobré podmienky na pozorovanie ďatľov - ďateľ bielochrbtý, ďateľ veľký,  tesár čierny.  Na snehu možno pozorovať stopy jariabka hôrneho. Na konci  zimy sa začínajú ozývať sovy dlhochvosté.

Poznámky

  • Kremenec predstavuje najvýchodnejšie miesto na Slovensku, trojhraničie SK_PL_UA
  • Oblasť prirodzeného výskytu voľnežijúcich zubrov hôrnych

Pozrite sa na ďalšie susedné lokality

Stužica Starina - Ruské - Runina