Kam za vtákmi na Slovensku

Lokalita mesiaca

Vodná nádrž Bešeňová - Vlašky Obrázok

Vyrovnávacia vodná nádrž pod Liptovskou Marou. Zaujímavé vodné druhy vtáctva počas celého roka.

Foto týždňa

Aktuality

Voda pre močiare 10.01.2019
Nedopusťme vyschnutie Medzibodrožia! Prispejte.
Pozvánka na pracovný tábor Oravská priehrada 23.07.2018
Tábor pri Oravskej priehrade sa uskutoční...
Tábor na Orave 25.05.2018
31.5.-01.06.2018 sa uskutoční Ornitologický tábor...

Karta lokality

Stužica

Tlačiť

Upozornenie

Pre správnu tlač mapy je potrebné zapnúť tlač farieb a obrázkov na pozadí.

Kliknutím pokračujte v tlači

Lokalizácia:
Nová Sedlica, okres Snina
Stupeň ochrany: 2, 3, 5
Vtáčie územia: CHVÚ, VVÚ
Názov vtáčieho územia:
  • Chránené vtáčie územie Bukovské vrchy
  • Významné vtáčie územie Bukovské vrchy
  • Národný park Poloniny
Biotop: Les
Prístupnosť lokality

Popis lokality

Trasa

Náročnejšia trasa po turistickom chodníku červená a zelená značka, časovo náročná, podľa tur. značiek 6,5 hod. Na začiatku trasy sa nachádza informačné stredisko ŠOP SR.

Biotopy

Bukové lesy a jedinečné pralesy. NPR Stužica patrí medzi najvýznamnejšie chránené územia na celom Slovensku. Jej význam spočíva v zachovalosti pôvodných lesných porastov s pralesovitou štruktúrou na veľkej rozlohe, so značným výškovým rozpätím a členitým reliéfom na rozhraní Východných a Západných Karpát.  Nachádzajú sa tu typické bučiny, jedliny, bukové javoriny a jaseňovité javoriny.

Vtáctvo

Hniezdne obdobie

Lesné druhy bučín: jariabok hôrny, dateľ bielochrbtý,  tesár čierny, sova dlhochvostá, holub plúžik, kolibkárik sykavý,  muchárik bielokrký, muchárik malý . 

Jesenná a jarná migrácia

Lesné druhy, nad lesom vedie ťahová cesta žeriavov.  V jesennom období  začínajú tokať (pískať)  jariabky hôrne.

Zimovanie

Stále druhy lesov . Po opadnutí lístia dobré podmienky na pozorovanie ďatľov - ďateľ bielochrbtý, ďateľ veľký,  tesár čierny.  Na snehu možno pozorovať stopy jariabka hôrneho. Na konci  zimy sa začínajú ozývať sovy dlhochvosté.

Poznámky

  • Kremenec predstavuje najvýchodnejšie miesto na Slovensku, trojhraničie SK_PL_UA
  • Oblasť prirodzeného výskytu voľnežijúcich zubrov hôrnych

Pozrite sa na ďalšie susedné lokality

Stužica Starina - Ruské - Runina