Kam za vtákmi na Slovensku

Lokalita mesiaca

Vodná nádrž Bešeňová - Vlašky Obrázok

Vyrovnávacia vodná nádrž pod Liptovskou Marou. Zaujímavé vodné druhy vtáctva počas celého roka.

Foto týždňa

Aktuality

Voda pre močiare 10.01.2019
Nedopusťme vyschnutie Medzibodrožia! Prispejte.
Pozvánka na pracovný tábor Oravská priehrada 23.07.2018
Tábor pri Oravskej priehrade sa uskutoční...
Tábor na Orave 25.05.2018
31.5.-01.06.2018 sa uskutoční Ornitologický tábor...

Karta lokality

Hrádza Latorice Čop, UA

Tlačiť

Upozornenie

Pre správnu tlač mapy je potrebné zapnúť tlač farieb a obrázkov na pozadí.

Kliknutím pokračujte v tlači

Lokalizácia:
Čop, okres Ukrajina
Stupeň ochrany:
Vtáčie územia:
Názov vtáčieho územia:

-

Biotop: Mokraď, Poľnohospodárska krajina
Prístupnosť lokality

Popis lokality

Trasa

Trasa vedie po hrádzi a poľnej ceste okolo Latorice a starého ramena. Najlepšie je pohybovať sa pešo  resp. horským bicyklom, miestni chodia aj autom po hrádzi a poľnej ceste.

Biotopy

Poľnohospodárska krajina, staré ramená a vlastný meandrujúci tok Latorice s dobre vyvinutými brehovými porastami. 

Vtáctvo

Hniezdne obdobie

Hniezdenie vodných druhov vtáctva - potápok chochlatých, potápok malých, lysiek čiernych a sliepočiek vodných. Vyskytuje sa aj bocian čierny, rybárik riečny. Druhy poľnohospodárskej krajiny - škovránok, ľabtuška, strnádka obyčajná.

Jesenná a jarná migrácia

Zatiaľ málo známa - mimo hniezdičov zistené volavky popolavé, čajky smejivé a čajky bielohlavé, kačice divé. Na burinách a úhoroch stehlíky obyčajné, kanáriky poľné a iné semenožravé druhy.

Zimovanie

Neznáme.  

Poznámky

Lokalita využívaná miestnymi rybármi. 

Odkazy

Pozrite sa na ďalšie susedné lokality

Tice Solomonovo, UAHrádza Latorice Čop, UA