Kam za vtákmi na Slovensku

Lokalita mesiaca

Záliv pri Bobrovci, Oravská priehrada Obrázok

Jedna zo zaujímavých častí Oravskej priehrady počas celého roka. Vodná plocha so zálivom a brehový porast. Trasa je nenáročná a vedie panelovou cestou.

Foto týždňa

Aktuality

Tábor na Orave 25.05.2018
31.5.-01.06.2018 sa uskutoční Ornitologický tábor...
Vítanie žeriavov na Sennom 21.03.2018
Akcia pre verejnosť v Sennom sa uskutoční 24.3.2018.
Podporte ochranu vtáctva 2% 15.03.2018
Podporte ochranu vtáctva venovaním 2-3% z vašich daní.

Karta lokality

Hrádza Latorice Čop, UA

Tlačiť

Upozornenie

Pre správnu tlač mapy je potrebné zapnúť tlač farieb a obrázkov na pozadí.

Kliknutím pokračujte v tlači

Lokalizácia:
Čop, okres Ukrajina
Stupeň ochrany:
Vtáčie územia:
Názov vtáčieho územia:

-

Biotop: Mokraď, Poľnohospodárska krajina
Prístupnosť lokality

Popis lokality

Trasa

Trasa vedie po hrádzi a poľnej ceste okolo Latorice a starého ramena. Najlepšie je pohybovať sa pešo  resp. horským bicyklom, miestni chodia aj autom po hrádzi a poľnej ceste.

Biotopy

Poľnohospodárska krajina, staré ramená a vlastný meandrujúci tok Latorice s dobre vyvinutými brehovými porastami. 

Vtáctvo

Hniezdne obdobie

Hniezdenie vodných druhov vtáctva - potápok chochlatých, potápok malých, lysiek čiernych a sliepočiek vodných. Vyskytuje sa aj bocian čierny, rybárik riečny. Druhy poľnohospodárskej krajiny - škovránok, ľabtuška, strnádka obyčajná.

Jesenná a jarná migrácia

Zatiaľ málo známa - mimo hniezdičov zistené volavky popolavé, čajky smejivé a čajky bielohlavé, kačice divé. Na burinách a úhoroch stehlíky obyčajné, kanáriky poľné a iné semenožravé druhy.

Zimovanie

Neznáme.  

Poznámky

Lokalita využívaná miestnymi rybármi. 

Odkazy

Pozrite sa na ďalšie susedné lokality

Tice Solomonovo, UAHrádza Latorice Čop, UA