Kam za vtákmi na Slovensku

Lokalita mesiaca

Nad mostom, Or.priehrada Obrázok

Prímestská časť Oravskej priehrady nad mostom v Námestove pri ústí Bielej Oravy s výskytom vodných druhov vtáctva.

Foto týždňa

Aktuality

Pozvánka na pracovný tábor Oravská priehrada 23.07.2018
Tábor pri Oravskej priehrade sa uskutoční...
Tábor na Orave 25.05.2018
31.5.-01.06.2018 sa uskutoční Ornitologický tábor...
Vítanie žeriavov na Sennom 21.03.2018
Akcia pre verejnosť v Sennom sa uskutoční 24.3.2018.

Karta lokality

Tice Solomonovo, UA

Tlačiť

Upozornenie

Pre správnu tlač mapy je potrebné zapnúť tlač farieb a obrázkov na pozadí.

Kliknutím pokračujte v tlači

Lokalizácia:
Solomonovo, okres Ukrajina
Stupeň ochrany:
Vtáčie územia:
Názov vtáčieho územia:

nie je

Biotop: Mokraď, Poľnohospodárska krajina
Prístupnosť lokality

Popis lokality

Trasa

Trasa vedie po brehu ramena po poľnej ceste. Najlepšie je pohybovať sa pešo  resp. horským bicyklom. Na miesto sa dá dostať autom je potrebné odstaviť pri železničnej stanici. Pozor na blízkosť hranice Ukrajina - Slovensko.

Biotopy

Hlavná časť lokality je staré rameno Tisy - prevažne vodná plocha s menšími zárastami po brehoch. Jedna časť ramena na začiatku trasy je viac zarastená rezavkou a inými plávajúcimi rastlinami. Okolo ramena je extenzívne využívaná poľnohospodárska pôda, časť ramena a breh sa využíva na chov kačíc.

Vtáctvo

Hniezdne obdobie

Hniezdenie vodných druhov vtáctva - potápok chochlatých, potápok malých, lysiek čiernych a sliepočiek vodných, vyskytuje sa aj bocian čierny. Druhy poľnohospodárskej krajiny - škovránok, ľabtuška, strnádka obyčajná.

Jesenná a jarná migrácia

Zatiaľ málo známa - mimo hniezdičov zistené volavky popolavé, čajky smejivé a čajky bielohlavé, kačice divé. Na burinách a úhoroch stehlíky obyčajné, kanáriky poľné a iné semenožravé druhy.

Zimovanie

Neznáme.  

Poznámky

Lokalita využívaná miestnymi rybármi. 

Odkazy

Pozrite sa na ďalšie susedné lokality

Tice Solomonovo, UAHrádza Latorice Čop, UA