Kam za vtákmi na Slovensku

Lokalita mesiaca

Pohola Ižkovce Obrázok

Močiar a polia okolo náučného chodníka Ižkovce - Beša.

Foto týždňa

Aktuality

Chochlačka bielooká na Pohole 04.04.2017
Na močiari Pohola pri obci Ižkovce v Medzibodroží...
Prvé bučanie v Medzibodroží 23.03.2017
V marci sa začali ozývať prvé bučiaky v Medzibodroží.
Tábor na Dunaji 24.08.2016
XIII. Pracovný ornitologický tábor Vtáčí ostrov na...

Karta lokality

Kolónia volaviek, Svinice

Tlačiť

Upozornenie

Pre správnu tlač mapy je potrebné zapnúť tlač farieb a obrázkov na pozadí.

Kliknutím pokračujte v tlači

Lokalizácia:
Svinice, okres Trebišov
Stupeň ochrany: 2, 5
Vtáčie územia: CHVÚ, VVÚ
Názov vtáčieho územia:
  • Chránené vtáčie územie Medzibodrožie
  • Významné vtáčie územie Medzibodrožie
  • CHKO Latorica
  • Prírodná rezervácia Dlhé Tice
Biotop: Mokraď, Sídla
Prístupnosť lokality

Popis lokality

Trasa

V obci sa dá odstaviť vozidlo pri Zvonici a starom mlyne (zaujímavá historická budova) .  Priamo z cesty môžno pozorovať hniezdiace volavky popolavé.  Lepšie je prejsť pár desiatok metrov smerom k začiatku obce, kde sú "diery" v stromoradí pri ceste.  Príjemná nenáročná krátka zastávka pri cestách za mokradiami Medzibodrožia. 

Biotopy

Prietočné rameno Dlhé Tice, močiarna vegetácia, leknica, rezavka aloovitá. Po brehu je rameno zarastená brehovým porastom z topoľov,  na ktorých hniezdia volavky popolavé.

Vtáctvo

Hniezdne obdobie

V súčasnosti tu hniezdi len volavka popolavá, približne 90 párov. V minulosti hniezdil aj chavkoš nočný a beluša malá. Posledné roky sa tu dajú pozorovať len na love alebo pri odpočinku. Biotop je pravidelne obývaný aj bučiakom veľkým, chriašteľom vodným a lyskami čiernymi  .

Jesenná a jarná migrácia

Vodné druhy  vrátane lyžičiarov bielych, bučiakov veľkých. Nad obcou prelietajú bociany čierne a žeriavy popolavé.

Zimovanie

Zo zaujímavých druhov tu bolo zistené zimovanie bučiaka veľkého a chriašteľa vodného.

Poznámky

  • Vlastné rameno je  Prírodná rezervácia Dlhé Tice .  Podľa Štátneho zoznamu predstavuje územie zvyšky mimoriadne zachovalých pôvodných biocenóz mŕtvych ramien tzv. Tice, ktoré okrem značnej biologickej hodnoty plnia funkciu krajinársku, estetickú. Okrem inych chránených druhov sa tu nachádzaju rozsiahle porasty rezavky aloovitej. 
  • Rameno je súčasťou  územia európskeho významu Latorica SKUEV0006

Pozrite sa na ďalšie susedné lokality

Kolónia volaviek, Svinice Močiar pri kostole
 

Komentáre

Autor:
Miro

Pozorovanie

08.06.2010 03:27
pri návšteve dňa 5.6. pozorované haje tmavé nad obcou a bociany čierne
Autor:
soniyadav025

frg

19.05.2017 01:32
check Technical Support Number [URL=http://www.avenge-esports.com/]Technical Support Phone Number[/URL] [url=http://www.avenge-esports.com/]Technical Support Phone Number[/url] http://www.getsharepoint.com

Pridať komentár