Kam za vtákmi na Slovensku

Lokalita mesiaca

Nad mostom, Or.priehrada Obrázok

Prímestská časť Oravskej priehrady nad mostom v Námestove pri ústí Bielej Oravy s výskytom vodných druhov vtáctva.

Foto týždňa

Aktuality

Pozvánka na pracovný tábor Oravská priehrada 23.07.2018
Tábor pri Oravskej priehrade sa uskutoční...
Tábor na Orave 25.05.2018
31.5.-01.06.2018 sa uskutoční Ornitologický tábor...
Vítanie žeriavov na Sennom 21.03.2018
Akcia pre verejnosť v Sennom sa uskutoční 24.3.2018.

Karta lokality

Kolónia volaviek, Svinice

Tlačiť

Upozornenie

Pre správnu tlač mapy je potrebné zapnúť tlač farieb a obrázkov na pozadí.

Kliknutím pokračujte v tlači

Lokalizácia:
Svinice, okres Trebišov
Stupeň ochrany: 2, 5
Vtáčie územia: CHVÚ, VVÚ
Názov vtáčieho územia:
  • Chránené vtáčie územie Medzibodrožie
  • Významné vtáčie územie Medzibodrožie
  • CHKO Latorica
  • Prírodná rezervácia Dlhé Tice
Biotop: Mokraď, Sídla
Prístupnosť lokality

Popis lokality

Trasa

V obci sa dá odstaviť vozidlo pri Zvonici a starom mlyne (zaujímavá historická budova) .  Priamo z cesty môžno pozorovať hniezdiace volavky popolavé.  Lepšie je prejsť pár desiatok metrov smerom k začiatku obce, kde sú "diery" v stromoradí pri ceste.  Príjemná nenáročná krátka zastávka pri cestách za mokradiami Medzibodrožia. 

Biotopy

Prietočné rameno Dlhé Tice, močiarna vegetácia, leknica, rezavka aloovitá. Po brehu je rameno zarastená brehovým porastom z topoľov,  na ktorých hniezdia volavky popolavé.

Vtáctvo

Hniezdne obdobie

V súčasnosti tu hniezdi len volavka popolavá, približne 90 párov. V minulosti hniezdil aj chavkoš nočný a beluša malá. Posledné roky sa tu dajú pozorovať len na love alebo pri odpočinku. Biotop je pravidelne obývaný aj bučiakom veľkým, chriašteľom vodným a lyskami čiernymi  .

Jesenná a jarná migrácia

Vodné druhy  vrátane lyžičiarov bielych, bučiakov veľkých. Nad obcou prelietajú bociany čierne a žeriavy popolavé.

Zimovanie

Zo zaujímavých druhov tu bolo zistené zimovanie bučiaka veľkého a chriašteľa vodného.

Poznámky

  • Vlastné rameno je  Prírodná rezervácia Dlhé Tice .  Podľa Štátneho zoznamu predstavuje územie zvyšky mimoriadne zachovalých pôvodných biocenóz mŕtvych ramien tzv. Tice, ktoré okrem značnej biologickej hodnoty plnia funkciu krajinársku, estetickú. Okrem inych chránených druhov sa tu nachádzaju rozsiahle porasty rezavky aloovitej. 
  • Rameno je súčasťou  územia európskeho významu Latorica SKUEV0006

Pozrite sa na ďalšie susedné lokality

Kolónia volaviek, Svinice Močiar pri kostole